Устали искать трансляции любимых каналов?

Регистрируйтесь у нас и смотрите 3 дня бесплатно!

Регистрация
 • 00:00 אהבה זה כואב - פרק 71

  סוהאני מובאת לביה''ח וניל מנסה להסתיר את האמת מפני ראגיני. פאם מתכננת להבריח את סוהאני מביה''ח. ש.ח.

 • 00:30 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 01:00 אשת חיל - פרק 220

  התאונה של ונראג' מזעזעת את אנופמה. קביא מאשימה אותה בשימוש בפאחי כדי להפריד בינה לבין ונראג'. ש.ח.

 • 01:30 מהו אושר? - פרק 200

  אודיי מזמין, בסתר, אוכל מוכן, כדי להקל על דבקי את מטלת הבישולים. ש.ח.

 • 02:00 אהבה אחת, שתי אחיות - פרק 249

  ד''ר קאביר בודק את ידו של אבהימניו ונותן אבחנה שמזעזעת את אבהימניו. ש.ח.

 • 02:30 נפש תאומה - פרק 53

  וישבא צץ במשרדה של קביא ומבשר לה בשורה מפתיעה. וידהי נפגשת עם קביא. ש.ח.

 • 03:00 זוג פלוס אחת - פרק 122

  מכתבו של טני אל אמן מגיע בטעות אל פארת'. היא מנסה ללכת לאמן כדי לברר, אם פארת' קרא את המכתב. ש.ח.

 • 03:30 מחיר האהבה - פרק 47

  רידימה מבוהלת בכל המתנות שונש קונה לה, במיוחד הכרית שזהה לזו שהוא שרף מתוך כעס. ש.ח.

 • 04:05 החיים שאחרי - פרק 164

  זויה מביאה למעצרה של אנג'אנה. אדיטיה אומר לה שהוא כבר לא אוהב אותה. ש.ח.

 • 04:35 יופי כלוא - פרק 128

  מאיורה מתעוררת ועדיין לא זוכרת את העבר. היא נוזפת באומקר על מעשיו. המשטרה עוצרת את אומקר. ש.ח.

 • 05:00 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 05:30 צ'אן צ'אן - פרק 71

  כחלק מתכניתה לחשוף את האמת על אומה בן, צ'אן צ'אן רבה עם מאנב בכוונה והולכת לבית הוריה. אומה בן רואה זאת ושמחה. ש.ח.

 • 06:00 אהבה זה כואב - פרק 71

  סוהאני מובאת לביה''ח וניל מנסה להסתיר את האמת מפני ראגיני. פאם מתכננת להבריח את סוהאני מביה''ח. ש.ח.

 • 06:30 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 07:00 אשת חיל - פרק 220

  התאונה של ונראג' מזעזעת את אנופמה. קביא מאשימה אותה בשימוש בפאחי כדי להפריד בינה לבין ונראג'. ש.ח.

 • 07:30 מהו אושר? - פרק 200

  אודיי מזמין, בסתר, אוכל מוכן, כדי להקל על דבקי את מטלת הבישולים. ש.ח.

 • 08:00 אהבה אחת, שתי אחיות - פרק 249

  ד''ר קאביר בודק את ידו של אבהימניו ונותן אבחנה שמזעזעת את אבהימניו. ש.ח.

 • 08:30 נפש תאומה - פרק 53

  וישבא צץ במשרדה של קביא ומבשר לה בשורה מפתיעה. וידהי נפגשת עם קביא. ש.ח.

 • 09:00 זוג פלוס אחת - פרק 122

  מכתבו של טני אל אמן מגיע בטעות אל פארת'. היא מנסה ללכת לאמן כדי לברר, אם פארת' קרא את המכתב. ש.ח.

 • 09:30 מחיר האהבה - פרק 47

  רידימה מבוהלת בכל המתנות שונש קונה לה, במיוחד הכרית שזהה לזו שהוא שרף מתוך כעס. ש.ח.

 • 10:00 החיים שאחרי - פרק 164

  זויה מביאה למעצרה של אנג'אנה. אדיטיה אומר לה שהוא כבר לא אוהב אותה. ש.ח.

 • 10:30 יופי כלוא - פרק 128

  מאיורה מתעוררת ועדיין לא זוכרת את העבר. היא נוזפת באומקר על מעשיו. המשטרה עוצרת את אומקר. ש.ח.

 • 11:00 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 11:30 צ'אן צ'אן - פרק 71

  כחלק מתכניתה לחשוף את האמת על אומה בן, צ'אן צ'אן רבה עם מאנב בכוונה והולכת לבית הוריה. אומה בן רואה זאת ושמחה. ש.ח.

 • 12:00 אהבה זה כואב - פרק 71

  סוהאני מובאת לביה''ח וניל מנסה להסתיר את האמת מפני ראגיני. פאם מתכננת להבריח את סוהאני מביה''ח. ש.ח.

 • 12:30 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 13:00 אשת חיל - פרק 220

  התאונה של ונראג' מזעזעת את אנופמה. קביא מאשימה אותה בשימוש בפאחי כדי להפריד בינה לבין ונראג'. ש.ח.

 • 13:30 מהו אושר? - פרק 200

  אודיי מזמין, בסתר, אוכל מוכן, כדי להקל על דבקי את מטלת הבישולים. ש.ח.

 • 14:00 אהבה אחת, שתי אחיות - פרק 249

  ד''ר קאביר בודק את ידו של אבהימניו ונותן אבחנה שמזעזעת את אבהימניו. ש.ח.

 • 14:30 נפש תאומה - פרק 53

  וישבא צץ במשרדה של קביא ומבשר לה בשורה מפתיעה. וידהי נפגשת עם קביא. ש.ח.

 • 15:00 זוג פלוס אחת - פרק 122

  מכתבו של טני אל אמן מגיע בטעות אל פארת'. היא מנסה ללכת לאמן כדי לברר, אם פארת' קרא את המכתב. ש.ח.

 • 15:30 מחיר האהבה - פרק 47

  רידימה מבוהלת בכל המתנות שונש קונה לה, במיוחד הכרית שזהה לזו שהוא שרף מתוך כעס. ש.ח.

 • 16:00 החיים שאחרי - פרק 165

  זויה ואדיטיה מדברים על התוכנית שלהם לחשוף את כוונתו האמיתית של ראג'ביר. הם מעמידים פנים שהם רבים. ש.ח.

 • 16:30 יופי כלוא - פרק 129

  מאיורה זוכרת את עברה, אך לא מספרת על כך לאומקר. היא רוצה להתחתן עם ניל, אך אומקר מחבל בכך. ש.ח.

 • 17:00 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 17:30 צ'אן צ'אן - פרק 72

  צ'אן צ'אן אומרת לסונאלי שמאנב בגד בה. כשסונאלי שומעת זאת, היא אומרת לאביה לדבר עם אומה בן. צ'אן צ'אן מקליטה את השיחה של טאקר ואומה בן. ש.ח.

 • 18:00 אהבה זה כואב - פרק 72

  פאם וניבדיטה מעמידות הצגה שלמה כדי לבצע את תוכנית ההברחה של סוהאני מביה''ח. ש.ח.

 • 18:30 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 19:00 אשת חיל - פרק 221

  קביא מוטרדת מסירובו של ונראג' לבקשתה. אנופמה מזמינה את ראחי לחג ההולי.

 • 19:30 מהו אושר? - פרק 201

  המשפחה המומה מכישורי הבישול של דבקי. ג'יידיפ מאוכזב מסירובה של גאורי להשתתף במסיבה.

 • 20:00 אהבה אחת, שתי אחיות - פרק 250

  אקשארה מוכיחה שאנישה דיברה אמת. עם זאת, אבהימניו מתנצל על כך ששפט את אנישה מהר מדי וללא כל ראיה.

 • 20:30 נפש תאומה - פרק 54

  קביא מוטרדת מהתנהגותו של וישבאס. ניחיל מסרב להצטרף לקביא לפגישת עבודה.

 • 21:00 זוג פלוס אחת - פרק 123

  פארת' מבקש שיחה עם אמן, טני הולכת לפארת' כדי להתוודות. ש.ח.

 • 21:30 מחיר האהבה - פרק 48

  אריאן מגיע לגינה ואומר לרידימה שסבתא קוראת לה ושוב, רידימה מסתבכת ברשת שלו. ש.ח.

 • 22:00 החיים שאחרי - פרק 165

  זויה ואדיטיה מדברים על התוכנית שלהם לחשוף את כוונתו האמיתית של ראג'ביר. הם מעמידים פנים שהם רבים. ש.ח.

 • 22:30 יופי כלוא - פרק 129

  מאיורה זוכרת את עברה, אך לא מספרת על כך לאומקר. היא רוצה להתחתן עם ניל, אך אומקר מחבל בכך. ש.ח.

 • 23:00 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 23:30 צ'אן צ'אן - פרק 72

  צ'אן צ'אן אומרת לסונאלי שמאנב בגד בה. כשסונאלי שומעת זאת, היא אומרת לאביה לדבר עם אומה בן. צ'אן צ'אן מקליטה את השיחה של טאקר ואומה בן. ש.ח.

Back to top