Устали искать трансляции любимых каналов?

Регистрируйтесь у нас и смотрите 3 дня бесплатно!

Регистрация
 • 00:00 אהבה חלומית - פרק 2084

  ראמקאנט מתכנן לחטוף את סיטה, אך פושעים אחרים עושים זאת לפניו. בני משפחת מודי דואגים לראמקאנט וסיטה. ש.ח.

 • 00:30 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 01:00 אשת חיל

  קביא מצליחה להסתיר את האמת וממשיכה לאמלל את אנופמה. ש.ח.

 • 01:30 מהו אושר?

  ג'יוטיקה מגיעה עם הוריה ומאשימה את ג'יידיפ בבגידה ומירמה. ש.ח.

 • 02:00 אהבה אחת, שתי אחיות

  אקשארה מאשימה את עצמה בהתקף הלב של מאניש ואבהי נעלב בגלל שאכפת לה מהמשפחה שלה יותר משאכפת לה ממנו. ש.ח.

 • 02:30 לעולם לא ניפרד - פרק 19

  מוסקאן תוהה בקשר לעברה. היא מבקשת מאנירוד ומניטאי שיספרו לה משהו. רוהן שואל את בני משפחתו מדוע הם לא באו לגלריה. ש.ח.

 • 03:00 עד אין קץ - פרק 216

  בבא במסגד מספר לזאין כי עומדת לבוא עליהם צרה ועל מנת להימנע ממנה, עליו להימנע ממגע עם אליה. ש.ח.

 • 03:30 צבעי האהבה - פרק 320

  אישווארי חוזרת הביתה מבית החולים. דב מבקש ממנה להזמין את משפחתה של סונאקשי לארוחת ערב, כדי להודות להם. ש.ח.

 • 04:00 החיים שאחרי - פרק 23

  אדיטיה מציל את זויה מההמון ושניהם נשארים לישון במשרד. ארג'ון ונור מוצאים את עצמם באותו בית קפה. ש.ח.

 • 04:30 סראסווטי צ'נדרה - פרק 431

  טלנובלה. פרק 431: קאביר ודני מתחפשים ולוקחים את גומאן מבית החולים. בזמן החתונה, משפחת דסאי מעלה הצגה על סיפור חייה של סראסווטי בניסיון לגרום לסראסווטי להיזכר בעברה. ש.ח.

 • 05:00 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 05:30 אהבה חלומית - פרק 2083

  וידיה נשבעת להביס את בהבאני. ראמקאנט מתכנן לחטוף את סיטה ולדרוש כופר עבורה מבני משפחת מודי. ש.ח.

 • 06:00 אהבה חלומית - פרק 2084

  ראמקאנט מתכנן לחטוף את סיטה, אך פושעים אחרים עושים זאת לפניו. בני משפחת מודי דואגים לראמקאנט וסיטה. ש.ח.

 • 06:30 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 07:00 אשת חיל

  קביא מצליחה להסתיר את האמת וממשיכה לאמלל את אנופמה. ש.ח.

 • 07:30 מהו אושר?

  ג'יוטיקה מגיעה עם הוריה ומאשימה את ג'יידיפ בבגידה ומירמה. ש.ח.

 • 08:00 אהבה אחת, שתי אחיות

  אקשארה מאשימה את עצמה בהתקף הלב של מאניש ואבהי נעלב בגלל שאכפת לה מהמשפחה שלה יותר משאכפת לה ממנו. ש.ח.

 • 08:30 לעולם לא ניפרד - פרק 19

  מוסקאן תוהה בקשר לעברה. היא מבקשת מאנירוד ומניטאי שיספרו לה משהו. רוהן שואל את בני משפחתו מדוע הם לא באו לגלריה. ש.ח.

 • 09:00 עד אין קץ - פרק 216

  בבא במסגד מספר לזאין כי עומדת לבוא עליהם צרה ועל מנת להימנע ממנה, עליו להימנע ממגע עם אליה. ש.ח.

 • 09:30 צבעי האהבה - פרק 320

  אישווארי חוזרת הביתה מבית החולים. דב מבקש ממנה להזמין את משפחתה של סונאקשי לארוחת ערב, כדי להודות להם. ש.ח.

 • 10:00 החיים שאחרי - פרק 23

  אדיטיה מציל את זויה מההמון ושניהם נשארים לישון במשרד. ארג'ון ונור מוצאים את עצמם באותו בית קפה. ש.ח.

 • 10:30 סראסווטי צ'נדרה - פרק 431

  טלנובלה. פרק 431: קאביר ודני מתחפשים ולוקחים את גומאן מבית החולים. בזמן החתונה, משפחת דסאי מעלה הצגה על סיפור חייה של סראסווטי בניסיון לגרום לסראסווטי להיזכר בעברה. ש.ח.

 • 11:00 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 11:30 ימי חיינו

  אופרת סבון. פרק 2083: גרטה פוגשת את אוסטין, ומנסה להבין מדוע מערכות היחסים בחייה כושלות. ניקול מספרת לוויקטור שהרגה את פול. ג'ק נפגע מתשובתה של ג'ניפר. בל, שון ופיליפ ממשיכים לחפור ונתקלים בהפתעות... ש.ח.

 • 12:00 אהבה חלומית - פרק 2084

  ראמקאנט מתכנן לחטוף את סיטה, אך פושעים אחרים עושים זאת לפניו. בני משפחת מודי דואגים לראמקאנט וסיטה. ש.ח.

 • 12:30 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 13:00 אשת חיל

  קביא מצליחה להסתיר את האמת וממשיכה לאמלל את אנופמה. ש.ח.

 • 13:30 מהו אושר?

  ג'יוטיקה מגיעה עם הוריה ומאשימה את ג'יידיפ בבגידה ומירמה. ש.ח.

 • 14:00 אהבה אחת, שתי אחיות

  אקשארה מאשימה את עצמה בהתקף הלב של מאניש ואבהי נעלב בגלל שאכפת לה מהמשפחה שלה יותר משאכפת לה ממנו. ש.ח.

 • 14:30 לעולם לא ניפרד - פרק 19

  מוסקאן תוהה בקשר לעברה. היא מבקשת מאנירוד ומניטאי שיספרו לה משהו. רוהן שואל את בני משפחתו מדוע הם לא באו לגלריה. ש.ח.

 • 15:00 עד אין קץ - פרק 216

  בבא במסגד מספר לזאין כי עומדת לבוא עליהם צרה ועל מנת להימנע ממנה, עליו להימנע ממגע עם אליה. ש.ח.

 • 15:30 צבעי האהבה - פרק 320

  אישווארי חוזרת הביתה מבית החולים. דב מבקש ממנה להזמין את משפחתה של סונאקשי לארוחת ערב, כדי להודות להם. ש.ח.

 • 16:00 החיים שאחרי - פרק 24

  בלה נותנת לחברה של זויה פרויקט חדש. זויה הולכת לפגוש את אשיש, אך הוא נעלם. אדי הולך לבית היתומים בו פוג'ה הייתה מבקרת. ש.ח.

 • 16:30 סראסווטי צ'נדרה - פרק 432

  טלנובלה. פרק 432: המשפחה ממשיכה לספר לסראסווטי את סיפורה. הסיפור מבהיל אותה והיא לא מצליחה להיזכר. קאביר מביא את גומאן הביתה. סראסווטי חושבת כי היא חברה שלה מבית החולים. ש.ח.

 • 17:00 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 17:30 אהבה חלומית - פרק 2085

  ראמקאנט נופל למלכודת של החוטפים. בני משפחת מודי מדווחים למשטרה על היעדרותם של ראמקאנט וסיטה. גופי וג'אגי מחפשים אותם. ש.ח.

 • 18:00 אהבה חלומית - פרק 2086

  בהבאני בהלם כשהיא שומעת שדהרם הולך להתחתן עם דיוויה. ראמקאנט מתמוטט וסיטה דואגת לו. ש.ח.

 • 18:30 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 19:00 אשת חיל

  טקסי הכורכום והשירה של ונראג' ואנופמה נחגגים בשמחה, אך קביא מציבה בפני ונראג' דרישה.

 • 19:30 מהו אושר?

  המשפחה מאשימה את גאורי בהריסת חייהם של ג'יידיפ ואניל. ג'יידיפ מספר הכול לג'יוטיקה.

 • 20:00 אהבה אחת, שתי אחיות

  אקשארה ואבהי חוגגים את השיבראטרי בנפרד. ארוהי אומרת לאקשארה שמאניש הולך להשתחרר מבית החולים.

 • 20:30 לעולם לא ניפרד - פרק 20

  רוהן מנגן מנגינה על הגיטרה שלו. מוסקאן שומעת אותה ומזהה אותה. ניטאי מחביא בחדרה של מוסקאן תמונה שלה עם רוהן. ש.ח.

 • 21:00 עד אין קץ - פרק 217

  אליה מנסה להרגיע את זאין, אך הוא ממשיך להתרחק ממנה. בילאל מספר לאמו, כי לזאין יש פרצוף אחר, ממה שהם מכירים. ש.ח.

 • 21:30 צבעי האהבה - פרק 321

  אישווארי מזמינה את משפחתה של סונה לארוחת ערב. דב מקניט את סונה בקשר לשמלה שלה. ש.ח.

 • 22:00 החיים שאחרי - פרק 24

  בלה נותנת לחברה של זויה פרויקט חדש. זויה הולכת לפגוש את אשיש, אך הוא נעלם. אדי הולך לבית היתומים בו פוג'ה הייתה מבקרת. ש.ח.

 • 22:30 סראסווטי צ'נדרה - פרק 432

  טלנובלה. פרק 432: המשפחה ממשיכה לספר לסראסווטי את סיפורה. הסיפור מבהיל אותה והיא לא מצליחה להיזכר. קאביר מביא את גומאן הביתה. סראסווטי חושבת כי היא חברה שלה מבית החולים. ש.ח.

 • 23:00 קליפים חדשים

  מוסיקה. מבחר קליפים מתוך הסרטים החדשים בבוליווד. ש.ח.

 • 23:30 ימי חיינו

  אופרת סבון. פרק 2085: ניקי עומדת להילקח לחקירה. סיכוייהם של בל, שון ופיליפ להיחלץ הולכים ופוחתים. ג'אן חוששת לבריאותה ומבקשת לשוב הביתה בהקדם. מימי לא מצליחה להזכר אם הגיעה עם בריידי וקלואי לאי הנכון. ש.ח.

Back to top