Устали искать трансляции любимых каналов?

Регистрируйтесь у нас и смотрите 3 дня бесплатно!

Регистрация
 • 00:37 ההבטחה 4 - פרק 749

  מליקה שבורת הלב מסלקת את טולאי בבושת פנים מהחווה. אמיר מתאכזב כשהוא מגלה שגולפרי עזבה את הבית למרות הכול, אך מקבל את החלטתה. ש.ח.

 • 01:19 גברתי - פרק 42

  מוראט מסרב לשנות את החלטתו על אף הפצרותיהם של קרוביו. קאדיר משקר ליילדיז בנוגע למקום מגוריו. האסרט מגלה שהפסנתר של מוראט מוצע במכירה פומבית ונחושה להשיב לו אותו בעוד שגם נסרין מגיעה למכירה. ש.ח.

 • 02:02 חדש! אוסמאן 5 - פרק 453

  אוסמאן ואורהאן יוצאים ללכוד את וסיליס בלי לדעת איזו מלכודת מסוכנת טומן להם יאקופ. מהמט מציע להולופירה נישואים במצוות אימו ומעמיק את הקרע בין אורהאן למלהון. עלא א-דין חושף בפני גונג'ה את רגשותיו. ש.ח.

 • 02:52 השושלת 3 - פרק 749

  פריט מתכנן חגיגה במשרד, ועיישה נלחצת. יוסוף חושש שננה תעזוב. ננה מחליטה בעניין הצעת הנישואים של קובילאי. וולקאן מאמין לבאשאק ומאוכזב מנשה. יאמאן כועס על ננה. ש.ח.

 • 03:34 מחיר האהבה 2 - פרק 283

  יום חתונתם של פרהאט ודיג'לה מגיע וההתרגשות בשיאה. פויראז לא יכול לשאת את המחשבה שאואור מבלה עם פארוק. אוסמאן מתכונן להוציא את תוכניתו לפועל. ש.ח.

 • 04:34 מוזיקה יוונית

  מיטב המוזיקה היוונית.

 • 04:41 ההבטחה 4 - פרק 749

  מליקה שבורת הלב מסלקת את טולאי בבושת פנים מהחווה. אמיר מתאכזב כשהוא מגלה שגולפרי עזבה את הבית למרות הכול, אך מקבל את החלטתה. ש.ח.

 • 05:22 אסי - פרק 81

  לאחר השימוע של דמיר הוא נלקח לכלא עד למשפט. סארמאשיק כועסת בעקבות חלוקת הירושה. קרים מתעמת עם עלי. נרימאן כועסת על איהסאן. ש.ח.

 • 06:11 גברתי - פרק 42

  מוראט מסרב לשנות את החלטתו על אף הפצרותיהם של קרוביו. קאדיר משקר ליילדיז בנוגע למקום מגוריו. האסרט מגלה שהפסנתר של מוראט מוצע במכירה פומבית ונחושה להשיב לו אותו בעוד שגם נסרין מגיעה למכירה. ש.ח.

 • 06:54 חדש! אוסמאן 5 - פרק 453

  אוסמאן ואורהאן יוצאים ללכוד את וסיליס בלי לדעת איזו מלכודת מסוכנת טומן להם יאקופ. מהמט מציע להולופירה נישואים במצוות אימו ומעמיק את הקרע בין אורהאן למלהון. עלא א-דין חושף בפני גונג'ה את רגשותיו. ש.ח.

 • 07:44 אסי - פרק 81

  לאחר השימוע של דמיר הוא נלקח לכלא עד למשפט. סארמאשיק כועסת בעקבות חלוקת הירושה. קרים מתעמת עם עלי. נרימאן כועסת על איהסאן. ש.ח.

 • 08:33 מחיר האהבה 2 - פרק 283

  יום חתונתם של פרהאט ודיג'לה מגיע וההתרגשות בשיאה. פויראז לא יכול לשאת את המחשבה שאואור מבלה עם פארוק. אוסמאן מתכונן להוציא את תוכניתו לפועל. ש.ח.

 • 09:33 חדש! אוסמאן 5 - פרק 453

  אוסמאן ואורהאן יוצאים ללכוד את וסיליס בלי לדעת איזו מלכודת מסוכנת טומן להם יאקופ. מהמט מציע להולופירה נישואים במצוות אימו ומעמיק את הקרע בין אורהאן למלהון. עלא א-דין חושף בפני גונג'ה את רגשותיו. ש.ח.

 • 10:23 ההבטחה 4 - פרק 749

  מליקה שבורת הלב מסלקת את טולאי בבושת פנים מהחווה. אמיר מתאכזב כשהוא מגלה שגולפרי עזבה את הבית למרות הכול, אך מקבל את החלטתה. ש.ח.

 • 11:04 גברתי - פרק 42

  מוראט מסרב לשנות את החלטתו על אף הפצרותיהם של קרוביו. קאדיר משקר ליילדיז בנוגע למקום מגוריו. האסרט מגלה שהפסנתר של מוראט מוצע במכירה פומבית ונחושה להשיב לו אותו בעוד שגם נסרין מגיעה למכירה. ש.ח.

 • 11:48 אסי - פרק 81

  לאחר השימוע של דמיר הוא נלקח לכלא עד למשפט. סארמאשיק כועסת בעקבות חלוקת הירושה. קרים מתעמת עם עלי. נרימאן כועסת על איהסאן. ש.ח.

 • 12:36 השושלת 3 - פרק 749

  פריט מתכנן חגיגה במשרד, ועיישה נלחצת. יוסוף חושש שננה תעזוב. ננה מחליטה בעניין הצעת הנישואים של קובילאי. וולקאן מאמין לבאשאק ומאוכזב מנשה. יאמאן כועס על ננה. ש.ח.

 • 13:18 מחיר האהבה 2 - פרק 283

  יום חתונתם של פרהאט ודיג'לה מגיע וההתרגשות בשיאה. פויראז לא יכול לשאת את המחשבה שאואור מבלה עם פארוק. אוסמאן מתכונן להוציא את תוכניתו לפועל. ש.ח.

 • 14:18 ההבטחה 4 - פרק 750

  נארין ממשיכה להסתיר מכמאל את חששותיה לגבי מסל. מליקה מספרת לאמיר שסילקה את טולאי ואת הסיבה לכך. גולפרי מקבלת הצעה מפתה לשותפות בחנות עשבונאות.

 • 15:02 השושלת 3 - פרק 750

  פריט ועיישה חוגגים את אהבתם. נשה מתנצלת לפני באשאק. ננה מעמידה תנאים לנישואיה עם קובילאי. המפקד מטיל על פריט משימה, אך זה מסרב לבצעה. יאמאן לא מסתיר את כעסו על החתונה המתקרבת.

 • 15:47 אסי - פרק 82

  דמיר נעלב מדבריה של אסי ומבקש ממנה שלא תחזור לבקר אותו. איהסאן נוסע לאדנה לחקור בנוגע לרצח, וסוהיילה מצטרפת אליו. נרימאן מקבלת החלטה חשובה. קרים מתלונן לפני דפנה על יחסה אליו.

 • 16:35 מחיר האהבה 2 - פרק 284

  דיג'לה מובהלת לבית החולים וכולם חרדים לשלומה. המשטרה מחפשת אחר אוסמאן. בטול לא מתכוונת לעזוב את הבית, למורת רוחם של אמיר, גולנרה ורוסטם. פליטת פה של יאמאן מעמידה בסכנה את כל מערכת היחסים שלהם.

 • 17:31 גברתי - פרק 43

  נסרין מציעה להאסרט לקנות ממנה את הפסנתר. סאימה מגלה שסאליח השתלט על כל רכושה ומקבלת עזרה ממקור לא צפוי. לבנט מזמין את האסרט לארוחת ערב ומספר לה על תוכניותיו עבורה.

 • 18:16 חדש! אוסמאן 5 - פרק 454

  אורהאן נוקט צעד קיצוני כדי למנוע ממהמט להתקרב להולופירה. הנכבדים הטורקים מאשימים את אוסמאן ששלח את הגברים ללא דגל לתקוף אותם. קאראג'לסון מקבל מטבריז מידע שמשנה את תוכניותיו.

 • 19:00 עידן הטוליפ - פרק 124

  טופראק כועסת על צ'ינאר שהוא נשאר לבלות עם ישים במסיבה. העיתונים מציגים תמונות של צ'ינאר וישים עם התינוק למחרת. איקבל מאיימת על נג'יפ שאם הוא לא יתגרש מזומרוט, היא תספר לה ולצ'ינאר שהוא הסיבה למות לאלה.

 • 19:47 השושלת 3 - פרק 750

  פריט ועיישה חוגגים את אהבתם. נשה מתנצלת לפני באשאק. ננה מעמידה תנאים לנישואיה עם קובילאי. המפקד מטיל על פריט משימה, אך זה מסרב לבצעה. יאמאן לא מסתיר את כעסו על החתונה המתקרבת. ש.ח.

 • 20:30 ההבטחה 4 - פרק 750

  נארין ממשיכה להסתיר מכמאל את חששותיה לגבי מסל. מליקה מספרת לאמיר שסילקה את טולאי ואת הסיבה לכך. גולפרי מקבלת הצעה מפתה לשותפות בחנות עשבונאות. ש.ח.

 • 21:11 אסי - פרק 82

  דמיר נעלב מדבריה של אסי ומבקש ממנה שלא תחזור לבקר אותו. איהסאן נוסע לאדנה לחקור בנוגע לרצח, וסוהיילה מצטרפת אליו. נרימאן מקבלת החלטה חשובה. קרים מתלונן לפני דפנה על יחסה אליו. ש.ח.

 • 21:56 מחיר האהבה 2 - פרק 284

  דיג'לה מובהלת לבית החולים וכולם חרדים לשלומה. המשטרה מחפשת אחר אוסמאן. בטול לא מתכוונת לעזוב את הבית, למורת רוחם של אמיר, גולנרה ורוסטם. פליטת פה של יאמאן מעמידה בסכנה את כל מערכת היחסים שלהם. ש.ח.

 • 22:52 חדש! אוסמאן 5 - פרק 454

  אורהאן נוקט צעד קיצוני כדי למנוע ממהמט להתקרב להולופירה. הנכבדים הטורקים מאשימים את אוסמאן ששלח את הגברים ללא דגל לתקוף אותם. קאראג'לסון מקבל מטבריז מידע שמשנה את תוכניותיו. ש.ח.

 • 23:36 השושלת 3 - פרק 750

  פריט ועיישה חוגגים את אהבתם. נשה מתנצלת לפני באשאק. ננה מעמידה תנאים לנישואיה עם קובילאי. המפקד מטיל על פריט משימה, אך זה מסרב לבצעה. יאמאן לא מסתיר את כעסו על החתונה המתקרבת. ש.ח.

Back to top