Устали искать трансляции любимых каналов?

Регистрируйтесь у нас и смотрите 3 дня бесплатно!

Регистрация
 • 00:23 נמלט - פרק 115

  מרווה מתקשה עם ההוצאות ומחליטה להוציא את אומוט מבית הספר. סרהאט מפתיע את מרווה בהצעת נישואין. בוראק מתחזה לפרהטין וסייפי עולה עליו. ש.ח.

 • 01:06 8 מילים, עונה 2 - פרק 393

  מילטיאדיס חושד שספירוס נפגש עם מישהי. מאגדה מתעמתת עם אמיליוס על כך שהוא מזניח אותה. מיכאל מספר למילטיאדיס שהוציאו חוזה על קתרינה. ש.ח.

 • 01:53 שבוי באהבה - פרק 180

  עומר וניהאט מגלים שהייתה פצצה במטוס. זהרה לא עוזבת את עומר לרגע. מהטאפ ובטון גורמים לכך שישדדו את סאלים. אלב מודיעה להילמי יילמאז שההסכם ביניהם הסתיים. ש.ח.

 • 02:38 חדש! הפרי האסור 6 - פרק 437

  יילדיז ממשיכה במאמציה לגרום לדואן ואנדר לעבור מהבית הסמוך. הילאל מבשרת לדואן שהיא בהיריון, אולם אנדר משוכנעת שהיא משקרת. אנגין מציע ליילדיז את תמיכתו. ש.ח.

 • 03:20 נמלט - פרק 115

  מרווה מתקשה עם ההוצאות ומחליטה להוציא את אומוט מבית הספר. סרהאט מפתיע את מרווה בהצעת נישואין. בוראק מתחזה לפרהטין וסייפי עולה עליו. ש.ח.

 • 04:03 חגיגת להיטים

  הלהיטים הכי חמים בעולם המוזיקה הים תיכונית מהארץ והעולם. ש.ח.

 • 05:41 עיר השקרים - פרק 75

  צ'טין לוקח את ממו לפגוש את איישגול. עומר מספרת לנסלישה כיצד צ'טין השיג את הכסף לבר. דמיר מגיע לארוחת ערב בבית משפחת מאביינצ'י ומשתכר. סו גורמת לדמיר לחשוב שיש לה חבר והוא מקנא. ש.ח.

 • 06:31 נמלט - פרק 115

  מרווה מתקשה עם ההוצאות ומחליטה להוציא את אומוט מבית הספר. סרהאט מפתיע את מרווה בהצעת נישואין. בוראק מתחזה לפרהטין וסייפי עולה עליו. ש.ח.

 • 07:14 הזמן שחולף 3 - פרק 246

  בזמן שזהרה ובאהאר נכנסות לניתוח באנגליה, ג'מילה מקבלת מעטפה, ובה טבעת נישואין. אריף מקבל שיחת טלפון מטורול, ובה הוא מזמין אותו ואת ג'מילה לשיחת הבהרה... ש.ח.

 • 07:57 חדש! הפרי האסור 6 - פרק 437

  יילדיז ממשיכה במאמציה לגרום לדואן ואנדר לעבור מהבית הסמוך. הילאל מבשרת לדואן שהיא בהיריון, אולם אנדר משוכנעת שהיא משקרת. אנגין מציע ליילדיז את תמיכתו. ש.ח.

 • 08:39 שבוי באהבה - פרק 180

  עומר וניהאט מגלים שהייתה פצצה במטוס. זהרה לא עוזבת את עומר לרגע. מהטאפ ובטון גורמים לכך שישדדו את סאלים. אלב מודיעה להילמי יילמאז שההסכם ביניהם הסתיים. ש.ח.

 • 09:24 הזמן שחולף 3 - פרק 246

  בזמן שזהרה ובאהאר נכנסות לניתוח באנגליה, ג'מילה מקבלת מעטפה, ובה טבעת נישואין. אריף מקבל שיחת טלפון מטורול, ובה הוא מזמין אותו ואת ג'מילה לשיחת הבהרה... ש.ח.

 • 10:08 8 מילים, עונה 2 - פרק 393

  מילטיאדיס חושד שספירוס נפגש עם מישהי. מאגדה מתעמתת עם אמיליוס על כך שהוא מזניח אותה. מיכאל מספר למילטיאדיס שהוציאו חוזה על קתרינה. ש.ח.

 • 10:55 שבוי באהבה - פרק 180

  עומר וניהאט מגלים שהייתה פצצה במטוס. זהרה לא עוזבת את עומר לרגע. מהטאפ ובטון גורמים לכך שישדדו את סאלים. אלב מודיעה להילמי יילמאז שההסכם ביניהם הסתיים. ש.ח.

 • 11:40 הסערה שבלב - פרק 75

  אליהאן חוזר לקפריסין ומתעמת עם שבנם. פיגן המתוסכלת ממצבה של פיקריה מנסה למצוא דרך להשיב את זיכרונה. מיראט נשלח למאסר ודניז נחושה להוכיח את חפותו. מהמט וג'מילה ממשיכים להתקרב.

 • 12:26 חדש! הפרי האסור 6 - פרק 437

  יילדיז ממשיכה במאמציה לגרום לדואן ואנדר לעבור מהבית הסמוך. הילאל מבשרת לדואן שהיא בהיריון, אולם אנדר משוכנעת שהיא משקרת. אנגין מציע ליילדיז את תמיכתו. ש.ח.

 • 13:08 8 מילים, עונה 2 - פרק 393

  מילטיאדיס חושד שספירוס נפגש עם מישהי. מאגדה מתעמתת עם אמיליוס על כך שהוא מזניח אותה. מיכאל מספר למילטיאדיס שהוציאו חוזה על קתרינה. ש.ח.

 • 13:56 נערה ושמה פריהא - פרק 75

  לארה נפגשת עם אביה ומתעמתת איתו. סופי שואלת את זהרה לאן היא נעלמה. קוראי מבקר את פריהא ומעביר לה מסר בקשר לאמיר. לבניין של משפחת יילמאז נכנס דייר חדש ומפתיע. ש.ח.

 • 14:30 שבוי באהבה - פרק 180

  עומר וניהאט מגלים שהייתה פצצה במטוס. זהרה לא עוזבת את עומר לרגע. מהטאפ ובטון גורמים לכך שישדדו את סאלים. אלב מודיעה להילמי יילמאז שההסכם ביניהם הסתיים. ש.ח.

 • 15:16 הזמן שחולף 3 - פרק 246

  בזמן שזהרה ובאהאר נכנסות לניתוח באנגליה, ג'מילה מקבלת מעטפה, ובה טבעת נישואין. אריף מקבל שיחת טלפון מטורול, ובה הוא מזמין אותו ואת ג'מילה לשיחת הבהרה... ש.ח.

 • 15:59 חדש! הפרי האסור 6 - פרק 437

  יילדיז ממשיכה במאמציה לגרום לדואן ואנדר לעבור מהבית הסמוך. הילאל מבשרת לדואן שהיא בהיריון, אולם אנדר משוכנעת שהיא משקרת. אנגין מציע ליילדיז את תמיכתו. ש.ח.

 • 16:41 עיר השקרים - פרק 75

  צ'טין לוקח את ממו לפגוש את איישגול. עומר מספרת לנסלישה כיצד צ'טין השיג את הכסף לבר. דמיר מגיע לארוחת ערב בבית משפחת מאביינצ'י ומשתכר. סו גורמת לדמיר לחשוב שיש לה חבר והוא מקנא. ש.ח.

 • 17:31 8 מילים, עונה 2 - פרק 394

  מילטיאדיס מספר לקתרינה שהיא בסכנה. אלי מבטלת את החתונה. מאנוסוס מספר לאקיס שראה את אליזבת בוכה.

 • 18:18 שבוי באהבה - פרק 181

  ניהאט ועומר ממשיכים לחקור לגבי המאבטח. הילמי יילמאז מוצא דרך חדשה לסחוט את אלב. זהרה מטפלת בעומר במסירות. סאלים מתקשה להתאושש מהשוד.

 • 19:04 חדש! הפרי האסור 6 - פרק 438

  קומרו מחליטה להסתיר את שם משפחתה. יילדיז ממשיכה במאמציה לנקום באנדר ודואן ורותמת למשימה את זיינפ ואת אנגין. דואן שוכר עבור האנדאן בית אחר בעצתה של אנדר ומעורר את זעמה של קומרו.

 • 19:50 עיר השקרים - פרק 76

  ארזו רואה שהבר ריק ומתבאסת מאוד. סו מציעה לנהל את ענייני הבר במלון. איישגול מנסה להתקרב לג'ם ולהוציא ממנו מידע. ג'יילה מגיעה למקום של ייבוז ורואה את עלי מהמר. ביריג'יק כועסת שעלי וארזו עוברים דירה.

 • 20:40 נמלט - פרק 116

  סרהאט וצוותו יוצאים בעקבות כנופיית הבונסאי, נקלעים למלכודת ובוראק נחלץ לעזרתם. טולאי מחליטה לנקום את בדודתה. סרהאט מחליט להציע נישואים למרווה.

 • 21:26 הזמן שחולף 3 - פרק 247

  אייצ'ה, שמסתירה את אוסמאן בביתה, זוכה לביקור פתע מבטול. באהאר מתעוררת בבית החולים בלונדון. קרולין משמידה את הראיות לעסקה עם האקאן. ג'מילה מקבלת מטורול מכתבים שכתב אריף לסהר כשהיה בכלא. ש.ח.

 • 22:10 שבוי באהבה - פרק 181

  ניהאט ועומר ממשיכים לחקור לגבי המאבטח. הילמי יילמאז מוצא דרך חדשה לסחוט את אלב. זהרה מטפלת בעומר במסירות. סאלים מתקשה להתאושש מהשוד. ש.ח.

 • 22:56 חדש! הפרי האסור 6 - פרק 438

  קומרו מחליטה להסתיר את שם משפחתה. יילדיז ממשיכה במאמציה לנקום באנדר ודואן ורותמת למשימה את זיינפ ואת אנגין. דואן שוכר עבור האנדאן בית אחר בעצתה של אנדר ומעורר את זעמה של קומרו. ש.ח.

 • 23:41 עיר השקרים - פרק 76

  ארזו רואה שהבר ריק ומתבאסת מאוד. סו מציעה לנהל את ענייני הבר במלון. איישגול מנסה להתקרב לג'ם ולהוציא ממנו מידע. ג'יילה מגיעה למקום של ייבוז ורואה את עלי מהמר. ביריג'יק כועסת שעלי וארזו עוברים דירה. ש.ח.

Back to top