Устали искать трансляции любимых каналов?

Регистрируйтесь у нас и смотрите 3 дня бесплатно!

Регистрация
 • 00:10 גאות ושפל - פרק 82

  סלים חשוד ברצח סינאן אבל אומר למרט שהוא חף מפשע. יאמאן מגלה שאסים אחראי למכות שחטף קנאן. הוא מתעמת על כך עם מירה ואחר כך גם עם אסים עצמו, אך המשטרה מגיעה לפתע ועוצרת את אסים. ש.ח.

 • 01:10 גורל שבור - פרק 33

  בוראק מבריא ומבלה בחצר ובמטבח עם טופראק ופידאן. בקיר מבטל את התלונה על מרט אחרי שאדנאן משלם לו. איידאן מנסה לערב את טופראק בהכנות לחתונה אבל הוא לא משתף פעולה. אצל אג'ה עולים ספקות לגביו. כ' עב'. ש.ח.

 • 02:00 עד שהכסף יפריד בינינו - פרק 8

  אלחנדרה מחליטה לקבל את רפאל לעבודה ומשפצת את קורות החיים שלו עם איסבל. רפאל מקבל את ההודעה מלוסיאנו כשהוא עומד לבקש את ידה של ויקי. ויקי מזמינה אותו לביתה בלילה. לוסיאנו הורס את הרכב של בנחמין.כ' עב'. ש.ח.

 • 02:50 משחק של שקרים - פרק 16

  רוסיו אומרת לפרנסיסקו שאדריאנה הסתבכה עם אנשים מסוכנים. פסקואל מתחיל להרעיל את רנטה. תומאס רוצה לתת לססאר כסף והוא מסרב. פרנסיסקו אומר לקמילה שמריאנה ציפתה לילד ממנו ואלחנדרה שומעת זאת. כ' עב'. ש.ח.

 • 03:40 אהבה אסורה - פרק 11

  בהלול עוזב את האחוזה לאחר שאדנן נוזף בו. ניהאל מאשימה את ביחטר בעזיבה של בהלול ומתרחקת ממנה. אדנן מקבל את ניהאט לעבוד בחברה בתפקיד ניהולי. אליף חוששת מעתידו הכלכלי של בהלול, אם לא ישלים עם אדנן. ש.ח.

 • 04:30 מלכת הקצפת - פרק 31

  רז'יס גונב כסף מהכספת של הקפטריה בעזרתה של ז'ו. הוא מציע נישואים למריה והיא מסכימה. פביאנה רואה את ויווי ושיקלצ'י מדברים. אגנו מורה לה לעקוב אחרי אוטביו במטרה לסחוט אותו למכור חלק מהאחוזים שלו. ש.ח.

 • 05:20 מריה קלרה - פרק 62

  פרניי מאיים על הצוות באקדח וגם מטריד את גלוריה מינית. גלוריה מאשימה את קסטרו במצב וטוענת שהוא מכיר את הבריונים מהעבר. מריה קלרה לוקחת את ולה לבקר את אביה בכלא ומפספסת את הפגישה עם קרלוס לפני נסיעתו. ש.ח.

 • 06:10 גאות ושפל - פרק 82

  סלים חשוד ברצח סינאן אבל אומר למרט שהוא חף מפשע. יאמאן מגלה שאסים אחראי למכות שחטף קנאן. הוא מתעמת על כך עם מירה ואחר כך גם עם אסים עצמו, אך המשטרה מגיעה לפתע ועוצרת את אסים. ש.ח.

 • 07:10 גורל שבור - פרק 33

  בוראק מבריא ומבלה בחצר ובמטבח עם טופראק ופידאן. בקיר מבטל את התלונה על מרט אחרי שאדנאן משלם לו. איידאן מנסה לערב את טופראק בהכנות לחתונה אבל הוא לא משתף פעולה. אצל אג'ה עולים ספקות לגביו. כ' עב'. ש.ח.

 • 08:00 עד שהכסף יפריד בינינו - פרק 8

  אלחנדרה מחליטה לקבל את רפאל לעבודה ומשפצת את קורות החיים שלו עם איסבל. רפאל מקבל את ההודעה מלוסיאנו כשהוא עומד לבקש את ידה של ויקי. ויקי מזמינה אותו לביתה בלילה. לוסיאנו הורס את הרכב של בנחמין.כ' עב'. ש.ח.

 • 08:50 משחק של שקרים - פרק 16

  רוסיו אומרת לפרנסיסקו שאדריאנה הסתבכה עם אנשים מסוכנים. פסקואל מתחיל להרעיל את רנטה. תומאס רוצה לתת לססאר כסף והוא מסרב. פרנסיסקו אומר לקמילה שמריאנה ציפתה לילד ממנו ואלחנדרה שומעת זאת. כ' עב'. ש.ח.

 • 09:40 אהבה אסורה - פרק 11

  בהלול עוזב את האחוזה לאחר שאדנן נוזף בו. ניהאל מאשימה את ביחטר בעזיבה של בהלול ומתרחקת ממנה. אדנן מקבל את ניהאט לעבוד בחברה בתפקיד ניהולי. אליף חוששת מעתידו הכלכלי של בהלול, אם לא ישלים עם אדנן. ש.ח.

 • 10:30 מלכת הקצפת - פרק 31

  רז'יס גונב כסף מהכספת של הקפטריה בעזרתה של ז'ו. הוא מציע נישואים למריה והיא מסכימה. פביאנה רואה את ויווי ושיקלצ'י מדברים. אגנו מורה לה לעקוב אחרי אוטביו במטרה לסחוט אותו למכור חלק מהאחוזים שלו. ש.ח.

 • 11:20 מריה קלרה - פרק 62

  פרניי מאיים על הצוות באקדח וגם מטריד את גלוריה מינית. גלוריה מאשימה את קסטרו במצב וטוענת שהוא מכיר את הבריונים מהעבר. מריה קלרה לוקחת את ולה לבקר את אביה בכלא ומפספסת את הפגישה עם קרלוס לפני נסיעתו. ש.ח.

 • 12:10 גאות ושפל - פרק 82

  סלים חשוד ברצח סינאן אבל אומר למרט שהוא חף מפשע. יאמאן מגלה שאסים אחראי למכות שחטף קנאן. הוא מתעמת על כך עם מירה ואחר כך גם עם אסים עצמו, אך המשטרה מגיעה לפתע ועוצרת את אסים. ש.ח.

 • 13:10 גורל שבור - פרק 33

  בוראק מבריא ומבלה בחצר ובמטבח עם טופראק ופידאן. בקיר מבטל את התלונה על מרט אחרי שאדנאן משלם לו. איידאן מנסה לערב את טופראק בהכנות לחתונה אבל הוא לא משתף פעולה. אצל אג'ה עולים ספקות לגביו. כ' עב'. ש.ח.

 • 14:00 עד שהכסף יפריד בינינו - פרק 8

  אלחנדרה מחליטה לקבל את רפאל לעבודה ומשפצת את קורות החיים שלו עם איסבל. רפאל מקבל את ההודעה מלוסיאנו כשהוא עומד לבקש את ידה של ויקי. ויקי מזמינה אותו לביתה בלילה. לוסיאנו הורס את הרכב של בנחמין.כ' עב'. ש.ח.

 • 14:50 משחק של שקרים - פרק 16

  רוסיו אומרת לפרנסיסקו שאדריאנה הסתבכה עם אנשים מסוכנים. פסקואל מתחיל להרעיל את רנטה. תומאס רוצה לתת לססאר כסף והוא מסרב. פרנסיסקו אומר לקמילה שמריאנה ציפתה לילד ממנו ואלחנדרה שומעת זאת. כ' עב'. ש.ח.

 • 15:40 אהבה אסורה - פרק 11

  בהלול עוזב את האחוזה לאחר שאדנן נוזף בו. ניהאל מאשימה את ביחטר בעזיבה של בהלול ומתרחקת ממנה. אדנן מקבל את ניהאט לעבוד בחברה בתפקיד ניהולי. אליף חוששת מעתידו הכלכלי של בהלול, אם לא ישלים עם אדנן. ש.ח.

 • 16:30 מלכת הקצפת - פרק 31

  רז'יס גונב כסף מהכספת של הקפטריה בעזרתה של ז'ו. הוא מציע נישואים למריה והיא מסכימה. פביאנה רואה את ויווי ושיקלצ'י מדברים. אגנו מורה לה לעקוב אחרי אוטביו במטרה לסחוט אותו למכור חלק מהאחוזים שלו. ש.ח.

 • 17:20 מריה קלרה - פרק 62

  פרניי מאיים על הצוות באקדח וגם מטריד את גלוריה מינית. גלוריה מאשימה את קסטרו במצב וטוענת שהוא מכיר את הבריונים מהעבר. מריה קלרה לוקחת את ולה לבקר את אביה בכלא ומפספסת את הפגישה עם קרלוס לפני נסיעתו. ש.ח.

 • 18:10 גאות ושפל - פרק 83

  יומיים קודם לכן: סינאן חשף בפני סלים את מכתבי האהבה שכתב לאנדר ולא שלח לה. לאחר שסלים הלך, נאדיר רצח את סינאן והפליל את אסים וסודה, והם נעצרו. סלים משתחרר מהכלא ומתחיל לחקור. הוא בטוח בחפותו של חמו.

 • 19:13 גורל שבור - פרק 34

  אג'ה וטופראק מתחילים להתקרב. אסיה מחזירה את התליון לאדנאן ומתחייבת לעבוד אצלו בתמורה לכסף שהציל את מרט ממעצר. מרט מאושר שהתלונה בוטלה. איידאן נותנת לטופראק כדורים שיטשטשו את זיכרונו. כ' עב'.

 • 20:00 עד שהכסף יפריד בינינו - פרק 9

  לוסיאנו לא מצליח לתפקד עם אלחנדרה ובמקום זאת שוכב עם חימנה. ויקי מבהירה לרפאל שלא ישכבו לפני החתונה. רפאל מגיע לחברה ואלחנדרה מציגה אותו כאיש מכירות משכיל. היא מחליטה להקצות לו רשימה של לקוחות אבודים.

 • 20:50 משחק של שקרים - פרק 17

  אינס אומרת לקמילה שאימה איימה על ססאר, קמילה באה לססאר והוא מציג בפניה את לינדה השוטרת כאשתו. פרנסיסקו קובע עם חסינטה שיבוא לביתה כדי שתמסור לו מידע, ואז מנסים להרוג אותה. כ' עב'.

 • 21:40 אהבה אסורה - פרק 12

  ביחטר ואדנן מתכוננים לירח הדבש. ניהאל נפגעת כשהיא מגלה שאביה לא יהיה נוכח ביום הולדתה. כשאדנן וביחטר מקדימים את חזרתם הביתה, הם נתקלים בבית באורח בלתי צפוי ובקשה מיוחדת מניהאל.

 • 22:30 מלכת הקצפת - פרק 32

  פביאנה ורוקי רואים את אוטביו עם סברינה. ז'ו צריכה עוד כסף כדי לקנות עוקבים. היא נותנת לרז'יס כסף כדי שיהמר עליו, אך הוא מפסיד הכול ונכנס לחוב. מריה וויווי נפגשות עם מעצב שמלות הכלה ורבות.

 • 23:20 מריה קלרה - פרק 63

  פטרה, עובדת מרכז הבריאות, באה לאסוף את קרלוס ביומו הראשון בעבודה. אדם נפגע מכדור תועה ומובא למרכז הבריאות, והרופאה אלנה לא מצליחה להשיג אמבולנס. קרלוס המום מתנאי העבודה במרכז הבריאות בשכונה.

Viva - израильский телеканал, который начал вещание 25 апреля 1999 года. Канал специализируется на трансляции международных теленовелл и драм, особенно из Аргентины, Турции и Восточной Азии, с субтитрами на иврите . 

Back to top