Устали искать трансляции любимых каналов?

Регистрируйтесь у нас и смотрите 3 дня бесплатно!

Регистрация
 • 00:29 שבויה - פרק 139

  אורהון ממתין בדריכות מחוץ לחדר הניתוח של הירה ומדווח למשטרה על התקרית. האריקה דוחקת בקנאן למצוא מקום לחתונה, והוא מקבל החלטה גורלית נוספת. ווסלאט מתייסרת בעקבות הסוד של מרים ומתלבטת אם לספר לקנאן. ש.ח.

 • 01:14 האחים 3 - פרק 269

  אקיף מנסה לרמות שוב את סוזאן, אבל הפעם המצב שונה והיא מלמדת אותו לקח. איילה ממשיכה במזימה נגד שנגול. סארפ מגלה לסוסן מדוע עומר התקשר אליה והיא נפגעת קשות. כ' עב'. ש.ח.

 • 01:58 סוף הלילה - פרק 74

  קאזים אוסר על נאזלי לנסוע להלוויה של אביה באנקרה. סרה ונז'אט מתכננים איך לספר למאג'ידה את האמת על קאזים, אך הוא מצליח לממש את איומיו על שניהם. כ' עב'. ש.ח.

 • 02:43 השלדג - פרק 68

  פריט מצליח להתעלק על סייראן במיטה ושניהם חווים דברים לראשונה. איפאקאט מחליטה להשתמש בעובדי האחוזה בלקיחת הסמכות החדשה של לאטיף. קאזים עושה צעד ראשון בדרך לעסקי נדל''ן מפוקפקים. כ' עב'. ש.ח.

 • 03:26 אור יום - פרק 25

  סודה ואומראן ממשיכות בתוכניותיהן לחבל ביחסי פיראט ואליף. יילמאז בערמומיותו מצליח לרכך את ליבה של דילה, ואף מגיע לביקור פתע באחוזת איאז. אליף מקבלת טלפון לא צפוי מעורכת דין. כ' עב'. ש.ח.

 • 04:09 האחים 3 - פרק 269

  אקיף מנסה לרמות שוב את סוזאן, אבל הפעם המצב שונה והיא מלמדת אותו לקח. איילה ממשיכה במזימה נגד שנגול. סארפ מגלה לסוסן מדוע עומר התקשר אליה והיא נפגעת קשות. כ' עב'. ש.ח.

 • 04:53 חדש! המלכה - פרק 6

  דניז, עלי וזיינפ נאלצים לעזוב את החווה, ומנסים לגייס את הכסף לכיסוי החוב. זייה שב ומציע להם עסקה. אטש מנסה להסתגל לחיים בלי דניז. כ' עב'. ש.ח.

 • 05:36 מוזיקה יוונית

  מיטב המוזיקה היוונית.

 • 06:07 שבויה - פרק 139

  אורהון ממתין בדריכות מחוץ לחדר הניתוח של הירה ומדווח למשטרה על התקרית. האריקה דוחקת בקנאן למצוא מקום לחתונה, והוא מקבל החלטה גורלית נוספת. ווסלאט מתייסרת בעקבות הסוד של מרים ומתלבטת אם לספר לקנאן. ש.ח.

 • 06:52 האחים 3 - פרק 269

  אקיף מנסה לרמות שוב את סוזאן, אבל הפעם המצב שונה והיא מלמדת אותו לקח. איילה ממשיכה במזימה נגד שנגול. סארפ מגלה לסוסן מדוע עומר התקשר אליה והיא נפגעת קשות. כ' עב'. ש.ח.

 • 07:36 סוף הלילה - פרק 74

  קאזים אוסר על נאזלי לנסוע להלוויה של אביה באנקרה. סרה ונז'אט מתכננים איך לספר למאג'ידה את האמת על קאזים, אך הוא מצליח לממש את איומיו על שניהם. כ' עב'. ש.ח.

 • 08:21 השלדג - פרק 68

  פריט מצליח להתעלק על סייראן במיטה ושניהם חווים דברים לראשונה. איפאקאט מחליטה להשתמש בעובדי האחוזה בלקיחת הסמכות החדשה של לאטיף. קאזים עושה צעד ראשון בדרך לעסקי נדל''ן מפוקפקים. כ' עב'. ש.ח.

 • 09:04 אור יום - פרק 25

  סודה ואומראן ממשיכות בתוכניותיהן לחבל ביחסי פיראט ואליף. יילמאז בערמומיותו מצליח לרכך את ליבה של דילה, ואף מגיע לביקור פתע באחוזת איאז. אליף מקבלת טלפון לא צפוי מעורכת דין. כ' עב'. ש.ח.

 • 09:47 שבויה - פרק 139

  אורהון ממתין בדריכות מחוץ לחדר הניתוח של הירה ומדווח למשטרה על התקרית. האריקה דוחקת בקנאן למצוא מקום לחתונה, והוא מקבל החלטה גורלית נוספת. ווסלאט מתייסרת בעקבות הסוד של מרים ומתלבטת אם לספר לקנאן. ש.ח.

 • 10:33 האחים 3 - פרק 269

  אקיף מנסה לרמות שוב את סוזאן, אבל הפעם המצב שונה והיא מלמדת אותו לקח. איילה ממשיכה במזימה נגד שנגול. סארפ מגלה לסוסן מדוע עומר התקשר אליה והיא נפגעת קשות. כ' עב'. ש.ח.

 • 11:16 סוף הלילה - פרק 74

  קאזים אוסר על נאזלי לנסוע להלוויה של אביה באנקרה. סרה ונז'אט מתכננים איך לספר למאג'ידה את האמת על קאזים, אך הוא מצליח לממש את איומיו על שניהם. כ' עב'. ש.ח.

 • 12:02 חדש! המלכה - פרק 6

  דניז, עלי וזיינפ נאלצים לעזוב את החווה, ומנסים לגייס את הכסף לכיסוי החוב. זייה שב ומציע להם עסקה. אטש מנסה להסתגל לחיים בלי דניז. כ' עב'. ש.ח.

 • 12:44 השלדג - פרק 68

  פריט מצליח להתעלק על סייראן במיטה ושניהם חווים דברים לראשונה. איפאקאט מחליטה להשתמש בעובדי האחוזה בלקיחת הסמכות החדשה של לאטיף. קאזים עושה צעד ראשון בדרך לעסקי נדל''ן מפוקפקים. כ' עב'. ש.ח.

 • 13:27 אור יום - פרק 25

  סודה ואומראן ממשיכות בתוכניותיהן לחבל ביחסי פיראט ואליף. יילמאז בערמומיותו מצליח לרכך את ליבה של דילה, ואף מגיע לביקור פתע באחוזת איאז. אליף מקבלת טלפון לא צפוי מעורכת דין. כ' עב'. ש.ח.

 • 14:11 שבויה - פרק 139

  אורהון ממתין בדריכות מחוץ לחדר הניתוח של הירה ומדווח למשטרה על התקרית. האריקה דוחקת בקנאן למצוא מקום לחתונה, והוא מקבל החלטה גורלית נוספת. ווסלאט מתייסרת בעקבות הסוד של מרים ומתלבטת אם לספר לקנאן. ש.ח.

 • 14:56 סוף הלילה - פרק 74

  קאזים אוסר על נאזלי לנסוע להלוויה של אביה באנקרה. סרה ונז'אט מתכננים איך לספר למאג'ידה את האמת על קאזים, אך הוא מצליח לממש את איומיו על שניהם. כ' עב'. ש.ח.

 • 15:41 חדש! המלכה - פרק 6

  דניז, עלי וזיינפ נאלצים לעזוב את החווה, ומנסים לגייס את הכסף לכיסוי החוב. זייה שב ומציע להם עסקה. אטש מנסה להסתגל לחיים בלי דניז. כ' עב'. ש.ח.

 • 16:24 השלדג - פרק 68

  פריט מצליח להתעלק על סייראן במיטה ושניהם חווים דברים לראשונה. איפאקאט מחליטה להשתמש בעובדי האחוזה בלקיחת הסמכות החדשה של לאטיף. קאזים עושה צעד ראשון בדרך לעסקי נדל''ן מפוקפקים. כ' עב'. ש.ח.

 • 17:07 אור יום - פרק 25

  סודה ואומראן ממשיכות בתוכניותיהן לחבל ביחסי פיראט ואליף. יילמאז בערמומיותו מצליח לרכך את ליבה של דילה, ואף מגיע לביקור פתע באחוזת איאז. אליף מקבלת טלפון לא צפוי מעורכת דין. כ' עב'. ש.ח.

 • 17:50 סוף הלילה - פרק 74

  קאזים אוסר על נאזלי לנסוע להלוויה של אביה באנקרה. סרה ונז'אט מתכננים איך לספר למאג'ידה את האמת על קאזים, אך הוא מצליח לממש את איומיו על שניהם. כ' עב'. ש.ח.

 • 18:35 האחים 3 - פרק 269

  אקיף מנסה לרמות שוב את סוזאן, אבל הפעם המצב שונה והיא מלמדת אותו לקח. איילה ממשיכה במזימה נגד שנגול. סארפ מגלה לסוסן מדוע עומר התקשר אליה והיא נפגעת קשות. כ' עב'. ש.ח.

 • 19:19 שבויה - פרק 140

  אפיפה שותקת בחקירתה במשטרה. כשאורהון מבקר אותה בתא המעצר, הוא מאלץ אותה לצפות בסרטון. האריקה וראשיט שוב משתפים פעולה, והוא לוחץ על אסיה לחתום על מסמך מפוקפק. הסיפור של מרים לא נותן לווסלאט מנוח.כ' עב'.

 • 20:05 השלדג - פרק 69

  סייראן מגיעה לביקור מפתיע בחברה, אבל נתקלת בהפתעה בעצמה. פלין מבקשת מפריט להתרחק ממנה. גולגון מנסה לייעץ לסייראן איך להתנהג עם פריט. כ' עב'.

 • 20:50 אור יום - פרק 26

  פיראט מתלווה לאליף אל עורכת הדין, ומבין שיצטרך לחשוף את האמת בפניה בשלב כלשהו. הוא מספר על כך לדילה, וזו כבר זוממת כיצד למנוע זאת ממנו. אומראן משתפת את פיראט ברצונה לחתן את דילה ויילמאז כדי להרחיקם.

 • 21:35 האחים 3 - פרק 270

  אחרי שסוזאן גירשה אותו, אקיף מנסה את מזלו אצל נבאהאט. אחיה של זהרה מאיים עליה ודורש שתגנוב. שנגול ממשיכה להסתבך בתרגיל שאיילה עושה לה. שוואל מגלה מה כוונותיו של אהמט. כ' עב'.

 • 22:21 סוף הלילה - פרק 75

  זאפר וסרה עוזרים למאג'ידה. מאג'ידה וסרה מחלצות את נרמין ואטאש. ברין הולכת לבקר את קאזים במעצר. מאג'ידה הולכת לאחוזה ופוגשת שם את קאזים. כ' עב'.

 • 23:08 חדש! המלכה - פרק 7

  דניז מוכרת את טבעת הנישואים שלה כדי להתחיל להחזיר את החוב לבנק. אטש שומע על כך וקונה את הטבעת בחזרה. זייה שומע שהחווה חזרה לידיהם של האחים, ומתנכל להם. זיינפ מודיעה לאנגין שהיא לא מעוניינת בהמשך הקשר.

 • 23:53 השלדג - פרק 69

  סייראן מגיעה לביקור מפתיע בחברה, אבל נתקלת בהפתעה בעצמה. פלין מבקשת מפריט להתרחק ממנה. גולגון מנסה לייעץ לסייראן איך להתנהג עם פריט. כ' עב'. ש.ח.

Back to top