Устали искать трансляции любимых каналов?

Регистрируйтесь у нас и смотрите 3 дня бесплатно!

Регистрация
 • 00:16 האחים 3 - פרק 224

  אסייה מוכרת את המעיל שלה כדי לקנות נעליים לאמל. אורהאן מגלה את זה ומבקש מגונול לקנות לה מעיל. גונול ושנגול מתמודדות על ראשות המועצה. אייביקה מוצאת את החיבור של אסייה ומקבלת החלטה. כ' עב'. ש.ח.

 • 00:58 סוף הלילה - פרק 29

  קאזים מספר לניל שהיה לו קשה לראות את מאג'ידה בביתו של אהמט. מאג'ידה מוטרדת מכך שקאזים ראה אותה לובשת את הז'קט של אהמט. מרט מפרסם את החדשות על טונץ' בכל מקום. נרמין וברין צופות בחדשות, וברין חשה ברע. ש.ח.

 • 01:44 השלדג - פרק 23

  פלין מספרת לפריט וסייראן שיוסוף תפס אותה מתגנבת לאחוזה. פריט מייעץ לסונה לשכוח ממה שקרה ביניהם. פואט ופריט מספרים להאליס על הקטטה שבה היו מעורבים. כ' עב'. ש.ח.

 • 02:28 נערה בזכוכית 3 - פרק 233

  טורקאן מבקשת מנאלאן לוודא שהאיירי לא ינטוש את בנותיו. האיירי נחוש בדעתו לכבוש מחדש את נאלאן ומתכנן עבורה ערב רומנטי, אך תוכניותו משתבשות כאשר סדאט מגיע לביתה במפתיע. כ' עב'. ש.ח.

 • 03:13 האחים 3 - פרק 224

  אסייה מוכרת את המעיל שלה כדי לקנות נעליים לאמל. אורהאן מגלה את זה ומבקש מגונול לקנות לה מעיל. גונול ושנגול מתמודדות על ראשות המועצה. אייביקה מוצאת את החיבור של אסייה ומקבלת החלטה. כ' עב'. ש.ח.

 • 03:55 אהבה אחת - פרק 56

  נורסמה יוצאת לקניות לפני החתונה עם גברת סאנייה. דואה חוששת שהתוכנית תיכשל. פמבה משפצת את חדר הילדים מחדש. עומר מזמין את דואה ואת פאטיח לארוחה כדי לדבר על קיווילג'ים. כ' עב'. ש.ח.

 • 04:39 מוזיקה טורקית

  רצף מוזיקה טורקית.

 • 05:02 שבויה - פרק 94

  מרים מטפלת בקנאן במסירות בבית החולים, ופריהא שוב מפצירה בה לספר לו את האמת. אדה מצווה על גולנור להשיג גישה לחפצים המאוחסנים של ניהאן. אורהון משתף את יאקופ בחשד שלו בסאאדט. כ' עב'. ש.ח.

 • 05:46 האחים 3 - פרק 224

  אסייה מוכרת את המעיל שלה כדי לקנות נעליים לאמל. אורהאן מגלה את זה ומבקש מגונול לקנות לה מעיל. גונול ושנגול מתמודדות על ראשות המועצה. אייביקה מוצאת את החיבור של אסייה ומקבלת החלטה. כ' עב'. ש.ח.

 • 06:28 סוף הלילה - פרק 29

  קאזים מספר לניל שהיה לו קשה לראות את מאג'ידה בביתו של אהמט. מאג'ידה מוטרדת מכך שקאזים ראה אותה לובשת את הז'קט של אהמט. מרט מפרסם את החדשות על טונץ' בכל מקום. נרמין וברין צופות בחדשות, וברין חשה ברע. ש.ח.

 • 07:14 השלדג - פרק 23

  פלין מספרת לפריט וסייראן שיוסוף תפס אותה מתגנבת לאחוזה. פריט מייעץ לסונה לשכוח ממה שקרה ביניהם. פואט ופריט מספרים להאליס על הקטטה שבה היו מעורבים. כ' עב'. ש.ח.

 • 07:58 נערה בזכוכית 3 - פרק 233

  טורקאן מבקשת מנאלאן לוודא שהאיירי לא ינטוש את בנותיו. האיירי נחוש בדעתו לכבוש מחדש את נאלאן ומתכנן עבורה ערב רומנטי, אך תוכניותו משתבשות כאשר סדאט מגיע לביתה במפתיע. כ' עב'. ש.ח.

 • 08:43 שבויה - פרק 94

  מרים מטפלת בקנאן במסירות בבית החולים, ופריהא שוב מפצירה בה לספר לו את האמת. אדה מצווה על גולנור להשיג גישה לחפצים המאוחסנים של ניהאן. אורהון משתף את יאקופ בחשד שלו בסאאדט. כ' עב'. ש.ח.

 • 09:26 האחים 3 - פרק 224

  אסייה מוכרת את המעיל שלה כדי לקנות נעליים לאמל. אורהאן מגלה את זה ומבקש מגונול לקנות לה מעיל. גונול ושנגול מתמודדות על ראשות המועצה. אייביקה מוצאת את החיבור של אסייה ומקבלת החלטה. כ' עב'. ש.ח.

 • 10:09 סוף הלילה - פרק 29

  קאזים מספר לניל שהיה לו קשה לראות את מאג'ידה בביתו של אהמט. מאג'ידה מוטרדת מכך שקאזים ראה אותה לובשת את הז'קט של אהמט. מרט מפרסם את החדשות על טונץ' בכל מקום. נרמין וברין צופות בחדשות, וברין חשה ברע. ש.ח.

 • 10:55 אהבה אחת - פרק 56

  נורסמה יוצאת לקניות לפני החתונה עם גברת סאנייה. דואה חוששת שהתוכנית תיכשל. פמבה משפצת את חדר הילדים מחדש. עומר מזמין את דואה ואת פאטיח לארוחה כדי לדבר על קיווילג'ים. כ' עב'. ש.ח.

 • 11:39 השלדג - פרק 23

  פלין מספרת לפריט וסייראן שיוסוף תפס אותה מתגנבת לאחוזה. פריט מייעץ לסונה לשכוח ממה שקרה ביניהם. פואט ופריט מספרים להאליס על הקטטה שבה היו מעורבים. כ' עב'. ש.ח.

 • 12:23 נערה בזכוכית 3 - פרק 233

  טורקאן מבקשת מנאלאן לוודא שהאיירי לא ינטוש את בנותיו. האיירי נחוש בדעתו לכבוש מחדש את נאלאן ומתכנן עבורה ערב רומנטי, אך תוכניותו משתבשות כאשר סדאט מגיע לביתה במפתיע. כ' עב'. ש.ח.

 • 13:08 שבויה - פרק 94

  מרים מטפלת בקנאן במסירות בבית החולים, ופריהא שוב מפצירה בה לספר לו את האמת. אדה מצווה על גולנור להשיג גישה לחפצים המאוחסנים של ניהאן. אורהון משתף את יאקופ בחשד שלו בסאאדט. כ' עב'. ש.ח.

 • 13:52 סוף הלילה - פרק 29

  קאזים מספר לניל שהיה לו קשה לראות את מאג'ידה בביתו של אהמט. מאג'ידה מוטרדת מכך שקאזים ראה אותה לובשת את הז'קט של אהמט. מרט מפרסם את החדשות על טונץ' בכל מקום. נרמין וברין צופות בחדשות, וברין חשה ברע. ש.ח.

 • 14:37 אהבה אחת - פרק 56

  נורסמה יוצאת לקניות לפני החתונה עם גברת סאנייה. דואה חוששת שהתוכנית תיכשל. פמבה משפצת את חדר הילדים מחדש. עומר מזמין את דואה ואת פאטיח לארוחה כדי לדבר על קיווילג'ים. כ' עב'. ש.ח.

 • 15:21 השלדג - פרק 23

  פלין מספרת לפריט וסייראן שיוסוף תפס אותה מתגנבת לאחוזה. פריט מייעץ לסונה לשכוח ממה שקרה ביניהם. פואט ופריט מספרים להאליס על הקטטה שבה היו מעורבים. כ' עב'. ש.ח.

 • 16:05 נערה בזכוכית 3 - פרק 233

  טורקאן מבקשת מנאלאן לוודא שהאיירי לא ינטוש את בנותיו. האיירי נחוש בדעתו לכבוש מחדש את נאלאן ומתכנן עבורה ערב רומנטי, אך תוכניותו משתבשות כאשר סדאט מגיע לביתה במפתיע. כ' עב'. ש.ח.

 • 16:51 סוף הלילה - פרק 29

  קאזים מספר לניל שהיה לו קשה לראות את מאג'ידה בביתו של אהמט. מאג'ידה מוטרדת מכך שקאזים ראה אותה לובשת את הז'קט של אהמט. מרט מפרסם את החדשות על טונץ' בכל מקום. נרמין וברין צופות בחדשות, וברין חשה ברע. ש.ח.

 • 17:36 האחים 3 - פרק 224

  אסייה מוכרת את המעיל שלה כדי לקנות נעליים לאמל. אורהאן מגלה את זה ומבקש מגונול לקנות לה מעיל. גונול ושנגול מתמודדות על ראשות המועצה. אייביקה מוצאת את החיבור של אסייה ומקבלת החלטה. כ' עב'. ש.ח.

 • 18:19 שבויה - פרק 95

  אדה שואלת את אורהון אם הוא מאוהב בהירה ונבהלת מהתגובה שלו. בדיוק כשמרים מתפתה לספר לקנאן את האמת בבית החולים, מגיעה אורחת לא צפויה שמחבלת בתוכניתה. אדה דוחקת בגולנור להשיג לה את המפתח למחסן. כ' עב'.

 • 19:03 השלדג - פרק 24

  סייראן ופריט ממשיכים לריב בעקבות מה שקרה בינו לסונה ובכל זאת נוסעים לביקור בחאן. קאזים מזהיר את משפחתו לקראת הפגישה עם החתן המיועד של סונה. כ' עב'.

 • 19:50 נערה בזכוכית 3 - פרק 234

  סלן מגלה על מצבה של גולג'יהאן ומתמוטטת. מוראט מזהיר את האיירי לא לחשוף את יחסיו עם נאלאן. מטין מבקש מהאפיזה לשלוח את נאלאן לסטודיו האומנות שלו. סדאט פונה לנאלאן לנחמה, וקנאתו של האיירי גוברת. כ' עב'.

 • 20:35 האחים 3 - פרק 225

  ברק מנסה לסכסך בין דורוק לאסייה. גונול נותנת לאסייה מעיל משומש במסווה של חדש. אמל מבינה שהיא נטל על אחיה ומחליטה לפעול. חגיגת המילה במועדון מסתבכת בגדול. כ' עב'.

 • 21:20 סוף הלילה - פרק 30

  קאזים מוצא את מיראץ' ומביא אותה למאג'ידה. ברין ויסמין עוברות לגור אצל קאזים. קאזים מציע לסו לעבוד בחברה שלו תמורת מידע שיביס את מרט. קאזים ומאג'ידה מבלים עם מאריץ' בלונה פארק. קוקו מכה את אהמט.כ' עב'.

 • 22:04 אהבה אחת - פרק 57

  מוסטפה וסונמז יוצאים לשתות קפה ביחד. מוסטפה ממנה את איהסאן לנהג של אביו. בחור חמוש פורץ לבית ספרה של קיווילג'ים ומחזיק אותה כבת ערובה. האמדי מעדכן את עבדוללה על מועד טקס החתונה. כ' עב'.

 • 22:48 השלדג - פרק 24

  סייראן ופריט ממשיכים לריב בעקבות מה שקרה בינו לסונה ובכל זאת נוסעים לביקור בחאן. קאזים מזהיר את משפחתו לקראת הפגישה עם החתן המיועד של סונה. כ' עב'. ש.ח.

 • 23:33 שבויה - פרק 95

  אדה שואלת את אורהון אם הוא מאוהב בהירה ונבהלת מהתגובה שלו. בדיוק כשמרים מתפתה לספר לקנאן את האמת בבית החולים, מגיעה אורחת לא צפויה שמחבלת בתוכניתה. אדה דוחקת בגולנור להשיג לה את המפתח למחסן. כ' עב'. ש.ח.

Back to top