Устали искать трансляции любимых каналов?

Регистрируйтесь у нас и смотрите 3 дня бесплатно!

Регистрация
 • 00:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 00:15 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 00:16 עולם העסקים

  חדשות מעולם העסקים.

 • 00:21 משמר העיתונות

  סיקור העיתונות הכתובה.

 • 00:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 00:44 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 00:46 חדשות אפריקה

  סיקור האירועים האחרונים ביבשת אפריקה.

 • 01:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 01:15 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 01:17 עולם העסקים+משמר העיתונות

  סיקור העיתונות הכתובה וחדשות מעולם העסקים.

 • 01:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 01:45 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 01:46 ספורט

  סיקור חדשות הספורט.

 • 01:51 במוקד

  כתבות בלעדיות מהעולם כולו, בליווי ניתוחים ופרשנויות של צוות החדשות בפריס.

 • 02:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 02:11 העימות

  חדשות ואירועים מצרפת ומהעולם כולו.

 • 02:30 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 02:32 העימות

  חדשות ואירועים מצרפת ומהעולם כולו.

 • 03:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 03:15 עולם העסקים

  חדשות מעולם העסקים.

 • 03:20 ספורט

  סיקור חדשות הספורט.

 • 03:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 03:45 הדרן

  כיצד רואים את העולם אומנים וסופרים? הערוץ מעדכן אתכם באירועי התרבות החשובים.

 • 04:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 04:15 במוקד

  כתבות בלעדיות מהעולם כולו, בליווי ניתוחים ופרשנויות של צוות החדשות בפריס.

 • 04:20 עם הרגליים על הקרקע

  תוכנית המסקרת את ההתפתחות של יבשת אפריקה ומדינות העולם השלישי ברחבי כדור הארץ.

 • 04:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 04:45 חדשות אפריקה

  סיקור האירועים האחרונים ביבשת אפריקה.

 • 05:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 05:11 העימות

  חדשות ואירועים מצרפת ומהעולם כולו.

 • 05:30 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 05:32 העימות

  חדשות ואירועים מצרפת ומהעולם כולו.

 • 06:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 06:15 חדשות אסיה

  סיקור האירועים האחרונים באסיה.

 • 06:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 06:45 51 אחוז

  תוכנית המציגה נשים המשנות את העולם בו אנו חיים.

 • 07:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 07:15 חדשות אפריקה

  סיקור האירועים האחרונים ביבשת אפריקה.

 • 07:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 07:45 הדרן

  כיצד רואים את העולם אומנים וסופרים? הערוץ מעדכן אתכם באירועי התרבות החשובים.

 • 08:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 08:15 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 08:16 עולם העסקים

  חדשות מעולם העסקים.

 • 08:20 עוד חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 08:25 בעיתונות

  סיקור העיתונות הצרפתית והעולמית.

 • 08:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 08:45 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 08:46 במוקד

  כתבות בלעדיות מהעולם כולו, בליווי ניתוחים ופרשנויות של צוות החדשות בפריס.

 • 08:51 ספורט

  סיקור חדשות הספורט.

 • 09:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 09:17 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 09:18 עולם העסקים

  חדשות מעולם העסקים.

 • 09:22 בעיתונות

  סיקור העיתונות הצרפתית והעולמית.

 • 09:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 09:45 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 09:46 רשת גלובלית

  מומחים משתפים את חוות הדעת שלהם על אירועים שונים המתרחשים בחלקים שונים של העולם.

 • 09:51 במוקד

  כתבות בלעדיות מהעולם כולו, בליווי ניתוחים ופרשנויות של צוות החדשות בפריס.

 • 10:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 10:16 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 10:17 עולם העסקים

  חדשות מעולם העסקים.

 • 10:22 עוד חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 10:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 10:40 פרספקטיבה

  בכל בוקר, מנחי ערוץ FRANCE 24 מדברים עם אנשים חשובים ממגוון תחומים: עסקים, תרבות, ספורט, מדע ועוד.

 • 10:45 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 10:46 במוקד + ספורט

  כתבות בלעדיות מהעולם כולו וסיקור חדשות הספורט.

 • 10:56 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 11:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 11:16 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 11:17 עולם העסקים

  חדשות מעולם העסקים.

 • 11:22 בעיתונות

  סיקור העיתונות הצרפתית והעולמית.

 • 11:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 11:45 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 11:46 לפי הזמנה

  ניתוח של אירועים ומגמות בעולם.

 • 11:51 במוקד

  כתבות בלעדיות מהעולם כולו, בליווי ניתוחים ופרשנויות של צוות החדשות בפריס.

 • 12:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 12:16 51 אחוז

  תוכנית המציגה נשים המשנות את העולם בו אנו חיים.

 • 12:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 12:46 ספורט

  סיקור חדשות הספורט.

 • 12:51 עם הרגליים על הקרקע

  תוכנית המסקרת את ההתפתחות של יבשת אפריקה ומדינות העולם השלישי ברחבי כדור הארץ.

 • 13:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 13:10 מדברים אירופה

  שיחה על נושאים אקטואליים בפוליטיקה האירופאית וראיונות עם פוליטיקאים אירופאים בולטים.

 • 13:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 13:40 מדברים אירופה

  שיחה על נושאים אקטואליים בפוליטיקה האירופאית וראיונות עם פוליטיקאים אירופאים בולטים.

 • 14:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 14:10 אתם חיים כאן

  תכנית על מורשת תרבותית עשירה של צרפת.

 • 14:16 הדרן

  כיצד רואים את העולם אומנים וסופרים? הערוץ מעדכן אתכם באירועי התרבות החשובים.

 • 14:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 14:40 בחזרה לשאלה

  תוכנית בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 15:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 15:15 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 15:16 עוד חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 15:19 עולם העסקים

  חדשות מעולם העסקים.

 • 15:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 15:45 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 15:46 בעיתונות

  סיקור העיתונות הצרפתית והעולמית.

 • 15:51 עוד חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 16:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 16:15 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 16:16 מבקרי תרבות

  הכל על אמנות ומורשת תרבותית: קולנוע, תיאטרון, ספרות, ציור ועוד.

 • 16:21 ספורט

  סיקור חדשות הספורט.

 • 16:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 16:45 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 16:46 במוקד

  כתבות בלעדיות מהעולם כולו, בליווי ניתוחים ופרשנויות של צוות החדשות בפריס.

 • 16:51 ספורט

  סיקור חדשות הספורט.

 • 17:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 17:15 חדשות אסיה

  סיקור האירועים האחרונים באסיה.

 • 17:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 17:45 הכתבים

  מיטב הכתבים של הערוץ מביאים אליכם חדשות מכל העולם.

 • 18:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 18:15 פרברים

  ערוץ FRANCE 24 נותן במה לתושבי הפרברים המוחלשים של צרפת לספר את סיפורם שלהם.

 • 18:21 עם הרגליים על הקרקע

  תוכנית המסקרת את ההתפתחות של יבשת אפריקה ומדינות העולם השלישי ברחבי כדור הארץ.

 • 18:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 18:45 קשרים צרפתיים

  מדריך מהיר להבנת צרפת והצרפתים, מהעילאי ועד המגוחך.

 • 19:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 19:15 הדרן

  כיצד רואים את העולם אומנים וסופרים? הערוץ מעדכן אתכם באירועי התרבות החשובים.

 • 19:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 19:45 ענייני המזרח התיכון

  חדשות פוליטיקה וחברה מהמזרח התיכון, בשילוב כתבות וראיונות בלעדיים.

 • 20:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 20:15 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 20:16 הסיפור המרכזי

  סיקור לעומק של הסיפורים הגדולים ביותר, חדשות.

 • 20:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 20:45 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 20:46 עולם העסקים

  חדשות מעולם העסקים.

 • 20:51 ספורט

  סיקור חדשות הספורט.

 • 21:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 21:10 העימות

  חדשות ואירועים מצרפת ומהעולם כולו.

 • 21:30 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 21:32 העימות

  חדשות ואירועים מצרפת ומהעולם כולו.

 • 22:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 22:15 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 22:16 עולם העסקים

  חדשות מעולם העסקים.

 • 22:21 ספורט

  סיקור חדשות הספורט.

 • 22:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 22:45 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 22:46 משמר העיתונות

  סיקור העיתונות הכתובה.

 • 22:51 במוקד

  כתבות בלעדיות מהעולם כולו, בליווי ניתוחים ופרשנויות של צוות החדשות בפריס.

 • 23:00 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 23:17 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 23:18 עולם העסקים

  חדשות מעולם העסקים.

 • 23:30 חדשות

  הידיעות החמות ביותר מכל העולם בנושאי הפוליטיקה, הכלכלה, החברה והתרבות, הספורט.

 • 23:44 הכותרות

  סיקור אירועים אקטואליים.

 • 23:45 חדשות אפריקה

  סיקור האירועים האחרונים ביבשת אפריקה.

i24NEWS - израильский международный 24-часовой Телеканал новостей и текущих событий, расположенный в порту Яффо, Тель-Авив, Израиль. Он вещает на французском, английском и арабском языках. Владельцем канала является Патрик Драхи, а генеральным директором-Фрэнк Меллул. Сеть начала вещание в США 13 февраля 2017 года. Английский канал вещает из Нью - Йорка между 6 и 10 часами вечера по восточному времени, а в другое время вещает из Израиля.

Вещание высокой четкости (HD) было начато в марте 2017 года через спутник с использованием мощностей Hot Bird 13C (только на французском и английском языках).

Контент канала

Новости;

Английские журналы;

Новости Англии;

Английские программы;

ClearCut;

ClearCut Plus;

Crossroads;

Daily Dose;

Debrief;

i24News Desk;

Perspectives;

Stateside;

The Rundown.

Back to top