Устали искать трансляции любимых каналов?

Регистрируйтесь у нас и смотрите 3 дня бесплатно!

Регистрация
 • 00:20 שתי נשים - פרק 62

  פטריסיה נחושה למכור את הבית. כרמן שוקלת לעזוב את ריו מוני כדי לא להתחתן. אנחל ואינס מודאגים ממצבם. חוליה מחזירה את העובדים לנגרייה. אלנה משוחחת עם מריה ומתנצלת. לטיסיה מציעה לחוליה הצעה מפתיעה.כ' עב'. ש.ח.

 • 01:15 עומר - פרק 2

  אימא של גמזה מגרשת אותה ואת בנה מהבית. גמזה שקועה בחובות שבעלה לשעבר השאיר לה וברח, והיא רוצה לגור בדירה השכנה. אחותו של עומר מבקשת מרשאט הלוואה, כדי שבעלה לא ייאלץ לנסוע לעבוד שנה ברוסיה. כ' עב'. ש.ח.

 • 02:10 חזור אליי - פרק 29

  ליאנה דוחפת סולם שעליו עומדת נוריה, נוריה נפצעת ומפונה לבית החולים. טיגרה מספר לליאנה שנוריה הייתה המאהבת של בראוליו. פאוסטו דוקר את חסינטו וכולא אותו ואת קונסואלו. מרתה מספרת לסנטיאגו על בתה. כ' עב'. ש.ח.

 • 03:00 שיר אהבה - פרק 8

  תאו משמיץ את סול באוזני בן. לומיאר מביאה את גיגה לפונדק של הוריה, זוג היפי שעוסק במדיטציה בכפר. תאו מנסה לגרור את סול בכוח למכוניתו. תאו שולח בריונים להכות את ויטיניו. אביה של גיגה מסכים לעסקת טיעון. ש.ח.

 • 03:50 משפחה בסרט - פרק 50

  כרמן נפגעת כי ג'ורג' חזר ללטיסיה. פאס רוצה לעבור לגור עם פדרו. ג'ינה מספרת לז'ולי שחואנצ'ו עוזר לה למצוא את בעלה. לולו מעודדת את טומי אחרי ההשפלה של לרה. פליקס משדר בשידור חי שקרים על אנדי וכרמן. ש.ח.

 • 04:45 שתי נשים - פרק 62

  פטריסיה נחושה למכור את הבית. כרמן שוקלת לעזוב את ריו מוני כדי לא להתחתן. אנחל ואינס מודאגים ממצבם. חוליה מחזירה את העובדים לנגרייה. אלנה משוחחת עם מריה ומתנצלת. לטיסיה מציעה לחוליה הצעה מפתיעה.כ' עב'. ש.ח.

 • 05:45 משפחה בסרט - פרק 50

  כרמן נפגעת כי ג'ורג' חזר ללטיסיה. פאס רוצה לעבור לגור עם פדרו. ג'ינה מספרת לז'ולי שחואנצ'ו עוזר לה למצוא את בעלה. לולו מעודדת את טומי אחרי ההשפלה של לרה. פליקס משדר בשידור חי שקרים על אנדי וכרמן. ש.ח.

 • 06:40 שתי נשים - פרק 62

  פטריסיה נחושה למכור את הבית. כרמן שוקלת לעזוב את ריו מוני כדי לא להתחתן. אנחל ואינס מודאגים ממצבם. חוליה מחזירה את העובדים לנגרייה. אלנה משוחחת עם מריה ומתנצלת. לטיסיה מציעה לחוליה הצעה מפתיעה.כ' עב'. ש.ח.

 • 07:35 עומר - פרק 2

  אימא של גמזה מגרשת אותה ואת בנה מהבית. גמזה שקועה בחובות שבעלה לשעבר השאיר לה וברח, והיא רוצה לגור בדירה השכנה. אחותו של עומר מבקשת מרשאט הלוואה, כדי שבעלה לא ייאלץ לנסוע לעבוד שנה ברוסיה. כ' עב'. ש.ח.

 • 08:30 חזור אליי - פרק 29

  ליאנה דוחפת סולם שעליו עומדת נוריה, נוריה נפצעת ומפונה לבית החולים. טיגרה מספר לליאנה שנוריה הייתה המאהבת של בראוליו. פאוסטו דוקר את חסינטו וכולא אותו ואת קונסואלו. מרתה מספרת לסנטיאגו על בתה. כ' עב'. ש.ח.

 • 09:20 שיר אהבה - פרק 8

  תאו משמיץ את סול באוזני בן. לומיאר מביאה את גיגה לפונדק של הוריה, זוג היפי שעוסק במדיטציה בכפר. תאו מנסה לגרור את סול בכוח למכוניתו. תאו שולח בריונים להכות את ויטיניו. אביה של גיגה מסכים לעסקת טיעון. ש.ח.

 • 10:10 משפחה בסרט - פרק 50

  כרמן נפגעת כי ג'ורג' חזר ללטיסיה. פאס רוצה לעבור לגור עם פדרו. ג'ינה מספרת לז'ולי שחואנצ'ו עוזר לה למצוא את בעלה. לולו מעודדת את טומי אחרי ההשפלה של לרה. פליקס משדר בשידור חי שקרים על אנדי וכרמן. ש.ח.

 • 11:05 שתי נשים - פרק 62

  פטריסיה נחושה למכור את הבית. כרמן שוקלת לעזוב את ריו מוני כדי לא להתחתן. אנחל ואינס מודאגים ממצבם. חוליה מחזירה את העובדים לנגרייה. אלנה משוחחת עם מריה ומתנצלת. לטיסיה מציעה לחוליה הצעה מפתיעה.כ' עב'. ש.ח.

 • 12:00 עומר - פרק 2

  אימא של גמזה מגרשת אותה ואת בנה מהבית. גמזה שקועה בחובות שבעלה לשעבר השאיר לה וברח, והיא רוצה לגור בדירה השכנה. אחותו של עומר מבקשת מרשאט הלוואה, כדי שבעלה לא ייאלץ לנסוע לעבוד שנה ברוסיה. כ' עב'. ש.ח.

 • 12:55 חזור אליי - פרק 29

  ליאנה דוחפת סולם שעליו עומדת נוריה, נוריה נפצעת ומפונה לבית החולים. טיגרה מספר לליאנה שנוריה הייתה המאהבת של בראוליו. פאוסטו דוקר את חסינטו וכולא אותו ואת קונסואלו. מרתה מספרת לסנטיאגו על בתה. כ' עב'. ש.ח.

 • 13:45 שיר אהבה - פרק 8

  תאו משמיץ את סול באוזני בן. לומיאר מביאה את גיגה לפונדק של הוריה, זוג היפי שעוסק במדיטציה בכפר. תאו מנסה לגרור את סול בכוח למכוניתו. תאו שולח בריונים להכות את ויטיניו. אביה של גיגה מסכים לעסקת טיעון. ש.ח.

 • 14:35 משפחה בסרט - פרק 50

  כרמן נפגעת כי ג'ורג' חזר ללטיסיה. פאס רוצה לעבור לגור עם פדרו. ג'ינה מספרת לז'ולי שחואנצ'ו עוזר לה למצוא את בעלה. לולו מעודדת את טומי אחרי ההשפלה של לרה. פליקס משדר בשידור חי שקרים על אנדי וכרמן. ש.ח.

 • 15:30 שתי נשים - פרק 62

  פטריסיה נחושה למכור את הבית. כרמן שוקלת לעזוב את ריו מוני כדי לא להתחתן. אנחל ואינס מודאגים ממצבם. חוליה מחזירה את העובדים לנגרייה. אלנה משוחחת עם מריה ומתנצלת. לטיסיה מציעה לחוליה הצעה מפתיעה.כ' עב'. ש.ח.

 • 16:25 עומר - פרק 2

  אימא של גמזה מגרשת אותה ואת בנה מהבית. גמזה שקועה בחובות שבעלה לשעבר השאיר לה וברח, והיא רוצה לגור בדירה השכנה. אחותו של עומר מבקשת מרשאט הלוואה, כדי שבעלה לא ייאלץ לנסוע לעבוד שנה ברוסיה. כ' עב'. ש.ח.

 • 17:20 חזור אליי - פרק 29

  ליאנה דוחפת סולם שעליו עומדת נוריה, נוריה נפצעת ומפונה לבית החולים. טיגרה מספר לליאנה שנוריה הייתה המאהבת של בראוליו. פאוסטו דוקר את חסינטו וכולא אותו ואת קונסואלו. מרתה מספרת לסנטיאגו על בתה. כ' עב'. ש.ח.

 • 18:10 שיר אהבה - פרק 8

  תאו משמיץ את סול באוזני בן. לומיאר מביאה את גיגה לפונדק של הוריה, זוג היפי שעוסק במדיטציה בכפר. תאו מנסה לגרור את סול בכוח למכוניתו. תאו שולח בריונים להכות את ויטיניו. אביה של גיגה מסכים לעסקת טיעון. ש.ח.

 • 19:00 משפחה בסרט - פרק 51

  ג'ורג' רואה את הסרטון שבו כרמן ואנדי מתנשקים ומתקוטט עם אנדי. טניה וקורט מציעים מיליון דולר לכרמן כדי שלא תכחיש שאנדי הוא בן זוגה. רוברט מציע נישואים לז'ולי. פדרו מאמין שהתינוק שנושאת פאס הוא שלו.

 • 19:55 שתי נשים - פרק 63

  כרמן וקירוס מתכננים לברוח מריו מוני יחד, כדי להרוויח זמן כרמן אומרת לכולם שהיא רוצה להתחתן עם ויקטור. חוליה מסרבת להצעה של לטיסיה. טירסו מבקש מסרחיו להתערב לטובת חוליה. קלואה רוצה לפגוש את דני במדריד.

 • 20:51 עומר - פרק 3

  עומר מתחיל לעבוד כמורה מחליף בביה''ס בשכונה. כשיש הפסקת גז בשכונה, תנורי החימום שעומר קנה מצילים את הדיירים מהקור. עומר לוקח הלוואה כדי שהאקאן לא יצטרך לנסוע לרוסיה, אך האקאן נוסע בכל זאת. כ' עב'.

 • 21:45 חזור אליי - פרק 30

  רוסליה מגלה לבתה כי היא זו שנטשה את אביה. קונסואלו משכנעת את פאוסטו לקחת את חסינטו לביה''ח. דייגו ואמליה נוסעים לסיודד חוארס בחיפוש אחר הוריו של חואן. ריימונדו שואל את כרמן אם היא אוהבת נשים. כ' עב'.

 • 22:35 שיר אהבה - פרק 9

  קרלאו מסרב לעבוד כנהג הצוות. לואי וסול מתראיינים ברדיו, וביציאה תאו מטריד אותה במעלית. קרלאו מכה את תאו. לתאו נודע שהוא מועמד לפרס. וילמה מבשרת לצוות על סיבוב הופעות. דודה רבה עם ילד בביה''ס ובורחת.

 • 23:25 משפחה בסרט - פרק 51

  ג'ורג' רואה את הסרטון שבו כרמן ואנדי מתנשקים ומתקוטט עם אנדי. טניה וקורט מציעים מיליון דולר לכרמן כדי שלא תכחיש שאנדי הוא בן זוגה. רוברט מציע נישואים לז'ולי. פדרו מאמין שהתינוק שנושאת פאס הוא שלו. ש.ח.

Back to top