Устали искать трансляции любимых каналов?

Регистрируйтесь у нас и смотрите 3 дня бесплатно!

Регистрация
 • 00:20 החוקים של הלב - פרק 191

  איוון מבקש דחיית דיון בביהמ''ש בשל מצבו של רמון. ביאטריס מסרבת להישאר עם רמון והוא במצב קשה. חוליה מארגנת לוולנטין מסיבה. ניקולס מטביע את יגונו באלכוהול, אך מריה דל פילאר מודיעה לו שברגע האחרון התחרטה. ש.ח.

 • 01:15 השכונה שלנו - פרק 132

  פרק אחרון! מירנדה בורחת. לורנסו נוסע לאפריקה. כעבור שנה כולם נפגשים בהטבלה של בנם של ברונו וג'ינה. לורנסו חוזר בלבוש אזרחי ומתאחד עם לולה. כריס עובר עם מלנה לקורדובה. ריטה עובדת עם מתי בחברה של רנטה. ש.ח.

 • 02:10 המנהיג - פרק 130

  למרות אזהרותיו של אלפ ארסלן, הסולטן טוהרול ממנה את יינאל ביי לייצג אותו באספה עם היאבגולים. ג'לאל חושף את עצמו בפני יינאל ביי. הטקפור מחליט לשלוח את פלורה למנזר. יינאל ביי ממשיך לשתף פעולה עם בססירי. ש.ח.

 • 03:00 אבא - פרק 83

  אילהאן מאבד את כל רכושו בגלל החקירה. בגום מאיימת על סלהאטין והוא מחליט להרוג אותה. אהמט טומן לקאדיר מלכודת מוות, אבל קאדיר ניצל ורודף אחריו. סלהאטין מארח את אהמט בביתו. קאדיר רוצה לראות את פירוזה. ש.ח.

 • 03:50 נמלטות - פרק 63

  אלנה מספרת למריו שחשבה שהוא מת והוא לא מאמין לה, ומספר לה שלונה מתה. ביה חושפת בפני טרנטינו את הצלקת. הוא כועס כי התאמנה עם קוצב לב והיא יוצאת בריצה מביתו. אלנה תוקפת את אוגו על כך ששיקר לה. כ' עב'. ש.ח.

 • 04:45 החוקים של הלב - פרק 191

  איוון מבקש דחיית דיון בביהמ''ש בשל מצבו של רמון. ביאטריס מסרבת להישאר עם רמון והוא במצב קשה. חוליה מארגנת לוולנטין מסיבה. ניקולס מטביע את יגונו באלכוהול, אך מריה דל פילאר מודיעה לו שברגע האחרון התחרטה. ש.ח.

 • 05:45 נמלטות - פרק 63

  אלנה מספרת למריו שחשבה שהוא מת והוא לא מאמין לה, ומספר לה שלונה מתה. ביה חושפת בפני טרנטינו את הצלקת. הוא כועס כי התאמנה עם קוצב לב והיא יוצאת בריצה מביתו. אלנה תוקפת את אוגו על כך ששיקר לה. כ' עב'. ש.ח.

 • 06:40 החוקים של הלב - פרק 191

  איוון מבקש דחיית דיון בביהמ''ש בשל מצבו של רמון. ביאטריס מסרבת להישאר עם רמון והוא במצב קשה. חוליה מארגנת לוולנטין מסיבה. ניקולס מטביע את יגונו באלכוהול, אך מריה דל פילאר מודיעה לו שברגע האחרון התחרטה. ש.ח.

 • 07:35 השכונה שלנו - פרק 132

  פרק אחרון! מירנדה בורחת. לורנסו נוסע לאפריקה. כעבור שנה כולם נפגשים בהטבלה של בנם של ברונו וג'ינה. לורנסו חוזר בלבוש אזרחי ומתאחד עם לולה. כריס עובר עם מלנה לקורדובה. ריטה עובדת עם מתי בחברה של רנטה. ש.ח.

 • 08:30 המנהיג - פרק 130

  למרות אזהרותיו של אלפ ארסלן, הסולטן טוהרול ממנה את יינאל ביי לייצג אותו באספה עם היאבגולים. ג'לאל חושף את עצמו בפני יינאל ביי. הטקפור מחליט לשלוח את פלורה למנזר. יינאל ביי ממשיך לשתף פעולה עם בססירי. ש.ח.

 • 09:20 אבא - פרק 83

  אילהאן מאבד את כל רכושו בגלל החקירה. בגום מאיימת על סלהאטין והוא מחליט להרוג אותה. אהמט טומן לקאדיר מלכודת מוות, אבל קאדיר ניצל ורודף אחריו. סלהאטין מארח את אהמט בביתו. קאדיר רוצה לראות את פירוזה. ש.ח.

 • 10:10 נמלטות - פרק 63

  אלנה מספרת למריו שחשבה שהוא מת והוא לא מאמין לה, ומספר לה שלונה מתה. ביה חושפת בפני טרנטינו את הצלקת. הוא כועס כי התאמנה עם קוצב לב והיא יוצאת בריצה מביתו. אלנה תוקפת את אוגו על כך ששיקר לה. כ' עב'. ש.ח.

 • 11:05 החוקים של הלב - פרק 191

  איוון מבקש דחיית דיון בביהמ''ש בשל מצבו של רמון. ביאטריס מסרבת להישאר עם רמון והוא במצב קשה. חוליה מארגנת לוולנטין מסיבה. ניקולס מטביע את יגונו באלכוהול, אך מריה דל פילאר מודיעה לו שברגע האחרון התחרטה. ש.ח.

 • 12:00 השכונה שלנו - פרק 132

  פרק אחרון! מירנדה בורחת. לורנסו נוסע לאפריקה. כעבור שנה כולם נפגשים בהטבלה של בנם של ברונו וג'ינה. לורנסו חוזר בלבוש אזרחי ומתאחד עם לולה. כריס עובר עם מלנה לקורדובה. ריטה עובדת עם מתי בחברה של רנטה. ש.ח.

 • 12:55 המנהיג - פרק 130

  למרות אזהרותיו של אלפ ארסלן, הסולטן טוהרול ממנה את יינאל ביי לייצג אותו באספה עם היאבגולים. ג'לאל חושף את עצמו בפני יינאל ביי. הטקפור מחליט לשלוח את פלורה למנזר. יינאל ביי ממשיך לשתף פעולה עם בססירי. ש.ח.

 • 13:45 אבא - פרק 83

  אילהאן מאבד את כל רכושו בגלל החקירה. בגום מאיימת על סלהאטין והוא מחליט להרוג אותה. אהמט טומן לקאדיר מלכודת מוות, אבל קאדיר ניצל ורודף אחריו. סלהאטין מארח את אהמט בביתו. קאדיר רוצה לראות את פירוזה. ש.ח.

 • 14:35 נמלטות - פרק 63

  אלנה מספרת למריו שחשבה שהוא מת והוא לא מאמין לה, ומספר לה שלונה מתה. ביה חושפת בפני טרנטינו את הצלקת. הוא כועס כי התאמנה עם קוצב לב והיא יוצאת בריצה מביתו. אלנה תוקפת את אוגו על כך ששיקר לה. כ' עב'. ש.ח.

 • 15:30 החוקים של הלב - פרק 191

  איוון מבקש דחיית דיון בביהמ''ש בשל מצבו של רמון. ביאטריס מסרבת להישאר עם רמון והוא במצב קשה. חוליה מארגנת לוולנטין מסיבה. ניקולס מטביע את יגונו באלכוהול, אך מריה דל פילאר מודיעה לו שברגע האחרון התחרטה. ש.ח.

 • 16:25 השכונה שלנו - פרק 132

  פרק אחרון! מירנדה בורחת. לורנסו נוסע לאפריקה. כעבור שנה כולם נפגשים בהטבלה של בנם של ברונו וג'ינה. לורנסו חוזר בלבוש אזרחי ומתאחד עם לולה. כריס עובר עם מלנה לקורדובה. ריטה עובדת עם מתי בחברה של רנטה. ש.ח.

 • 17:20 המנהיג - פרק 130

  למרות אזהרותיו של אלפ ארסלן, הסולטן טוהרול ממנה את יינאל ביי לייצג אותו באספה עם היאבגולים. ג'לאל חושף את עצמו בפני יינאל ביי. הטקפור מחליט לשלוח את פלורה למנזר. יינאל ביי ממשיך לשתף פעולה עם בססירי. ש.ח.

 • 18:10 אבא - פרק 83

  אילהאן מאבד את כל רכושו בגלל החקירה. בגום מאיימת על סלהאטין והוא מחליט להרוג אותה. אהמט טומן לקאדיר מלכודת מוות, אבל קאדיר ניצל ורודף אחריו. סלהאטין מארח את אהמט בביתו. קאדיר רוצה לראות את פירוזה. ש.ח.

 • 19:00 נמלטות - פרק 64

  אוגו משכנע את אלנה שאינו קשור למה שקרה לה. דומיניק מגלה לו שהבת של אלנה חיה והייתה עדה לרצח השופט בקנקון. קירה אומרת לביה שהיא הבינה את טרנטינו לא נכון. קירה ורפאל נתקלים זה בזה באמפוריו.כ' עב'.

 • 19:55 החוקים של הלב - פרק 192

  שוטרים עוצרים את מקרנה במשרד, ואדלה מייצגת אותה ומנסה לשחרר אותה. מאצ'ה ובצ'ארה נושאים ונותנים עם גלוריה כדי לחשוף אותה ואת הונאתה. לוסיה תופסת את אביה במסעדה עם ביאטריס. אולרטה מפטר את פטריסיה.כ' עב'.

 • 20:50 מלכודת - פרק 1

  איש העסקים המצליח דמיר גומושאי נתון לסחיטה שעלולה להרוס אותו ואת משפחתו בדיוק כשהוא בשיא הקריירה שלו ומתמודד בבחירות לנשיאות איגוד אנשי העסקים. ג'רן בתו לוקחת על עצמה את המשימה לטפל בעניין בחשאי.

 • 21:45 המנהיג - פרק 131

  אלפ ארסלן מגיע לטוי אחרי יינאל ביי. גם בססירי מגיע לשם ואלפ ארסלן מגלה שהוא עדיין בחיים. יינאל ביי הולך לסולטן כדי לספר לו שבססירי הגיע בגלל אלפ ארסלן. ספרייה האטון מגיעה לפגוש את אביה ונופלת למלכודת.

 • 22:35 אבא - פרק 84

  סלהאטין שומר על אהמט בביתו, אבל קאדיר תופס אותו ותולה אותו על עץ בחצר. סלהאטין יורה באהמט בטעות. בושרה ואילהאן חוזרים. סלהאטין מכריז על משטר נוקשה בצ'ופקוי. הילדים לוקחים אדמה מהחצר לניסוי בכיתה.

 • 23:25 נמלטות - פרק 64

  אוגו משכנע את אלנה שאינו קשור למה שקרה לה. דומיניק מגלה לו שהבת של אלנה חיה והייתה עדה לרצח השופט בקנקון. קירה אומרת לביה שהיא הבינה את טרנטינו לא נכון. קירה ורפאל נתקלים זה בזה באמפוריו.כ' עב'. ש.ח.

Back to top